Leren van fouten Wilhelminaschool; beter communiceren vanuit het gemeentehuis

201910-SGP_CU-47.jpg
Daphne PF Lia
Door Daphne van der Wind, Lia Noorthoek op 27 maart 2021 om 21:08

Leren van fouten Wilhelminaschool; beter communiceren vanuit het gemeentehuis

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de communicatie tussen de gemeente en de Wilhelminaschool niet vlotjes verliep. Dit terwijl de school snel een tijdelijke locatie nodig heeft. Onze motie om snel tot een tijdelijk locatie voor de Wilhelminaschool te komen en de communicatie vanuit het gemeentehuis te verbeteren, is met een ruime meerderheid aangenomen.

Begin maart is vanuit de Wilhelminaschool informatie gedeeld over het verloop van de communicatie tussen de school en de gemeente in de afgelopen anderhalf jaar. Al vanaf juni 2019 is de tijdelijke huisvesting onderwerp van gesprek. Er gingen zaken goed, maar er ging ook veel mis. Het door de school gedeelde feitenrelaas laat een stroperig proces zien, waarin vanuit de gemeente slecht is gecommuniceerd met belanghebbenden, diverse toezeggingen niet zijn nagekomen en inefficiënt is gehandeld.

Eerder stelde de fractie ChristenUnie/SGP al vragen over het proces rondom de tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool. Dit naar aanleiding van signalen dat het proces stroef verliep. Vanuit de gemeente werd beterschap belooft. Nadat dit duidelijk niet het geval was, vroeg onze fractie een debat aan en diende we een motie in.

Lia Noorthoek: ‘We vinden het belangrijk dat de gemeente betrouwbaar en adequaat handelt, het feitenrelaas laat helaas iets ander zien.’ Tijdens het debat werd om tekst en uitleg gevraagd. In de motie is verzocht zo snel mogelijk (uiterlijk 6 april) een definitief besluit te nemen over de tijdelijke huisvesting, met inachtneming van de belangen van  de omwonenden, leerlingen en ouders.

Hierdoor kan de planning nog gehaald worden en de school op tijd verhuizen. Daarnaast moet de gemeente de betrokkenen en de raad periodiek informeren over de stand van zaken van de tijdelijke huisvesting tot aan de bouw. En tot slot is verzocht om een evaluatie van dit proces waarbij concrete verbeterpunten worden geformuleerd, met name omtrent de communicatie vanuit de gemeente.

De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat de gemeente doorpakt in de besluitvorming en beter  gecommuniceerd. Ook na de besluitvorming moeten alle zeilen worden bijgezet om de planning te halen. Tijdens het debat op 18 maart 2021 heeft Lia Noorthoek gepleit voor volledige medewerking vanuit de gemeente. Lia Noorthoek: ‘we verwachten een goede samenwerking en heldere communicatie met de school en omwonenden, dit is van essentieel belang voor het behalen van de planning.’

De ingediende motie is met een ruime meerderheid aangenomen tijden de raadsvergadering op 25 maart 2021. Inmiddels is door het College een voorlopig besluit genomen over de tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool aan het Thijssepad.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie