Blog

 1. Oude Minkema
  Henk van der Griendt
  Door Henk van der Griendt op 12 januari 2018 14:58

  Waarom staat het oude Minkema gebouw niet langer in de verkoop?

  De selectieprocedure voor een herontwikkeling is beëindigd en de oude Minkema is niet langer in de verkoop. Wat is hier toch aan de hand?

  Lees verder
 2. milieustraat - afval
  pasfoto eric
  Door Eric de Jonge op 30 december 2017 13:00

  Gelijk weggooien of hergebruiken?

  Toen ik pasgeleden naar de milieustraat ging, viel het me opnieuw op. Heel veel mensen gooien prachtige spullen weg, waar een ander nog veel plezier aan kan beleven.

  Is de milieustraat een afvalweggooistation of … ?

  Laten we allemaal voordat we onze spullen dumpen in de containers van de milieustraat een check doen op hérgebruik, hergebruik, hergebruik.

  Lees verder
 3. Henk van der Griendt
  Door Henk van der Griendt op 20 december 2017 10:11

  Westelijke Randweg

  Er is al veel over gesproken en geschreven. De randweg zal de oplossing worden voor een betere verkeersafwikkeling en zorgt voor een betere luchtkwaliteit wordt gedacht.

  Lees verder
 4. image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
  Door Simon Brouwer op 28 oktober 2017 10:03

  Wordt het snert vandaag?

  U denkt, wat is dat nu voor vraag. Maar wist u dat …

  Lees verder
 5. Begroting2016
  Henk van Dam 2017bewerkt
  Door Henk van Dam op 10 oktober 2017 15:36

  Laatste begroting van deze bestuursperiode saai?

  De raad bespreekt in oktober 2017 alweer de laatste begroting in deze bestuursperiode. Gelukkig kan voor komende jaren opnieuw een financieel sluitend beeld worden geschetst. Zoals bekend bestuurt dit college op basis van een raadsakkoord. Dit akkoord is in 2017 door alle fracties van de gemeenteraad ondertekend.

  Lees verder
 6. De prijswinnaars van de kleurwedstrijd op een rijtje
  image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
  Door Simon Brouwer op 29 september 2017 11:48

  Het Gildepoortje eindelijk op zijn plek!

  Op 9 september jongstleden was ik aanwezig bij de onthulling van het Gildepoortje. Menig raadslid, fractie en wethouder heeft zich hier de afgelopen jaren voor ingezet, met uiteindelijk een mooie plek.

  Lees verder
 7. Relationship
  IMG_4049online
  Door Hugo Bulk op 23 augustus 2017 11:28

  Voordeur of achterdeur?

  De gevolgen van relatieproblemen kunnen enorm groot zijn. Jeugdzorg constateert dat (v)echtscheidingssituaties steeds grimmiger verlopen, met meer strijd en langer duren. Hierdoor worden betrokken kinderen langer blootgesteld aan grote gezinsproblemen. 

  Lees verder