Raadsleden

Simon Brouwer

In 1974 ben ik geboren in Woerdense Verlaat, waarna ik na enige omzwervingen (zonder dat ik daar veel weet van had) in Zegveld terecht ben gekomen. Toen ik 17 was, en met frisse tegenzin de MEAO in Amersfoort volgde, ben ik er maar mee gestopt en gaan werken in de kaas. Na eerst een jaar op de markt te hebben gewerkt, kon ik in een kaaswinkel in Breukelen gaan werken. Dit beviel zo goed, dat ik in de avonduren mijn vakdiploma's ben gaan halen. Op zeker moment was ik zo eigenwijs om maar meteen op 19 jarige leeftijd voor mezelf te beginnen met een winkel in kaas en noten in Amstelveen. Nadat ik begin 1997 met Marleen ben getrouwd, zijn we daar ook gaan wonen. Eind '97 werd ons eerste kind geboren, een zoon die luistert naar de naam Bart. In '99 werd Rick geboren, in 2003 Joost. In februari 2008 mochten we een dochter ontvangen, Noa.

In '99 ben ik gestopt met de winkel in Amstelveen, en kon ik in Alphen aan den Rijn terecht bij VAN VLIET The Candy Company, een fabrikant in zoetwaren. Na eerst een halfjaar in de buitendienst te hebben gewerkt, ben ik sinds de verhuizing naar een nieuw pand van 3000 m2 binnen werkzaam. Ik ben daar dagelijks bezig met de verkoop en marketing van onze merken, en heb daarvoor contact met winkels, hoofdkantoren en voor de export met onze importeurs in den vreemde.

In 1999 wonen zijn we in Woerden komen wonen, in het Staatsliedenkwartier. Ik ben in het net opgerichte wijkplatform meed gaan draaien en verzorgde de publiciteit . Bewoners van het Staatsliedenkwartier kennen ongetwijfeld het Staatsblad, wat ik met veel plezier maakte. In april 2003 kwam ik in het bestuur van de SGP terecht, alwaar ik als 2e secretaris de uitnodigingen en notulen van de vergaderingen verzorgde. Ook is er in 2004 een jongerenavond in Woerden georganiseerd, met de sprekers Belder (Eurofractie SGP-CU) en van der Staaij (SGP 2e Kamerfractie). In januari 2005 werd ik, na een periode van 1½ jaar in het bestuur te hebben gezeten, gevraagd om in de steunfractie plaats te nemen, met plek 3 bij de verkiezingen tot gevolg.

In 2010 zijn we verhuisd naar de Bomen en Bloemenbuurt, heerlijk dicht bij de Jan de Bakkerschool. Bij de verkiezingen in 2010 moch ik nog een plekje opschuiven, en stond ik op 2. Toen werd het dus spannend, maar helaas zat de 2e zetel er niet in. Uiteindelijk  zijn we een gecombineerde fractie ChristenUnie/SGP gaan vormen, en ben ik actief binnen de commissie Welzijn. Sinds 15 maart 2012 ben ik beëdigd als raadslid als opvolger van Cor van Tuijl.

Wat mij (en hopelijk u ook) aanspreekt in de SGP is dat zij niet alleen de oudste politieke partij van Nederland is, maar ook door de jaren heen een consequente lijn heeft mogen hebben en haar standpunten niet onder stoelen of banken steekt. De SGP komt er voor uit dat ze haar normen en waarden stoelt op het Woord van God, de Bijbel. De Bijbel is niet voor niets het meest gelezen boek ter wereld. Daarom, het werk van de SGP verdient uw steun, niet alleen in daden door op de SGP te stemmen, maar meer nog om het werk in stad, provincie, landelijk en Europees in het gebed op te dragen aan onze machtige God en Vader. Zonder Zijn zegen is ons werk nutteloos.

 

Henk van Dam

Geboren en getogen in Zegveld woon ik er alweer 60 jaar, waarvan 35 samen met Marry. We kregen 5 zonen, waarvan de jongste in mei 2012 ook hoopt te trouwen. We zijn een dankbare opa en oma van 10 kleinkinderen. Mijn werk ligt in de bouw, sinds 1981 bij de Rijksgebouwendienst. Vanaf 2006 ben ik bij de praktische politiek betrokken geraakt. Daarvoor heb ik 20 jaar verantwoordelijkheid gedragen als jeugdouderling en ouderling-scriba in de Hervormde Gemeente Zegveld. Daarnaast gaf het vrijwillig brandweerwerk (meer dan 30 jaar) veel voldoening. 20 jaar was ik postcommandant. Ook heb ik mij 6 jaar als voorzitter van het schoolbestuur kunnen inzetten voor het christelijk onderwijs. Op dit moment ben ik voorzitter van het dorpsplatform Zegveld en probeer samen met actieve en betrokken inwoners de belangen van het dorp te behartigen.

Al heel lang ben ik lid van de partij. Eerst RPF, nu ChristenUnie. Als fractieassistent ben ik inmiddels al aardig thuisgeraakt in het "politieke praathuis". De ChristenUnie is een principieel christelijke partij die er toe doet. Namens onze fractie (CU/SGP) participeer ik, samen met Leon de Wit, vooral in de raadscommissie Ruimte. Het is in de bedoeling dat ik komend voorjaar Ineke Stouthart als raadslid ga opvolgen. Na 6 jaar “opleiding” zie ik hier naar uit en hoop zo mijn steentje aan de christelijke politiek bij te dragen.  Het spreekt voor zich dat naast de zorg voor Woerden de leefbaarheid van de kleine kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld mijn bijzondere aandacht blijven hebben.

Henk van der Griendt

Een vangnet voor kwetsbare burgers; vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen: de ChristenUnie bedrijft politiek vanuit het omzien naar de ander. Het prachtige Groene Hart waar wij wonen en waarvan wij elke dag kunnen genieten moeten we zuinig op zijn. ChristenUnie Woerden is ook zuinig op onze omgeving door andere duurzaamheid te stimuleren.

Sinds september 2014 ben ik betrokken als fractie-assistent voor de ChristenUnie. Sinds 2001 woon ik in Harmelen en ben getrouwd met Lucy en we hebben samen een dochter. Ik ben lid van de Hervormde Gemeente. Daar ben ik ook ouderling. In 1989 ben ik als dierenarts in de regio komen werken en ik heb daardoor het Groene Hart met zijn mooie natuur goed leren kennen. Inmiddels ben ik nu een aantal jaar werkzaam bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

De positieve sfeer waarin gedachten en meningen met elkaar worden gedeeld en besproken tijdens vergaderingen spreken mij erg aan. Ik ben graag actief in de raad voor ú en samen met God. ‘Wat de toekomst brenge moge.’