Raadsleden

Simon Brouwer

Simon-dec-2019

In 1974 ben ik geboren in het prachtige Woerdense Verlaat, en vrij snel daarna kwam ik met mijn ouders in Zegveld terecht. Ik voel me dus eigenlijk een Zegvelder. 

Tot mijn trouwen heb ik in Zegveld gewoond, en ik kom er nog steeds met veel plezier. Een mooi dorp, met korte lijntjes en oog voor elkaar. En dat tekent ook mijn opvoeding. School en kerk, maar ook samen leven en elkaar helpen. Mijn moeder is jarenlang overblijfmoeder geweest en kon met iedereen snel overweg. Ik ben opgevoed met een brede interesse, las als kind veel en graag, en had een gezonde interesse in wat er om me heen gebeurde. 

Toen we trouwden, zijn we in Amstelveen gaan wonen. Op mijn 19e was ik voor mezelf begonnen met een kaas- en notenwinkel en voeding is daarmee wel de rode draad in mijn leven. Nadat ons huwelijk gezegend was met de eerste 2 kinderen, ben ik gestopt met de winkel en zijn we in Woerden terecht gekomen. Met een vrouw uit Linschoten dus precies in het midden. 

Ook mijn vader was politiek actief bij een lokale partij als raadslid en later zelfs wethouder. Ook al was ik daar niet zo nauw bij betrokken, toen ik zelf in de politiek terecht kwam, was dat erg leuk om herkenningspunten te bespreken. Sinds 2006 als fractieassistent, en in 2012 mocht ik als raadslid aan de bak. Als fractievoorzitter heb ik regelmatig overleg met coalitiepartners, collegeleden, andere fractievoorzitters. Maar het leukste van het raadswerk is toch om met inwoners, organisaties en ondernemers contact te hebben.

In het dagelijks leven (daar komt de rode draad weer) ben ik 15 jaar actief geweest in de verkoop van zoetwaren, en inmiddels al weer jaren als Sales Manager bij een grote stroopwafelfabrikant. Ik mag daar onze producten aan internationale klanten verkopen, en reis daardoor ook regelmatig naar klanten of beurzen in het buitenland. 

Simon Brouwer

06 - 21 22 16 53
simonbrouwer@cusgpwoerden.nl

Lia Noorthoek

Lia-dec-2019

Ik ben Lia Noorthoek en een  geboren en getogen Woerdense. In 1957 ben ik geboren in het ziekenhuis in Woerden en verder mijn jonge jaren in het buitengebied grootgebracht. In Rietveld was dat, waar ik meer bij de boeren te vinden was dan thuis. Ik heb nog steeds een zwak voor de boeren en alles wat daarbij komt kijken. De dieren, de weidsheid vind ik heerlijk en geniet van de koeien, geiten en schapen die lopen in de wei. 

Vanaf mijn 28e woon ik in de stad: eerst in het Schilderskwartier en nu in het Staatsliedenkwartier. In de laatste wijk is er ook weer de ruimte en het groen wat me zo aantrok. Verder heb ik goede buren en staan we voor elkaar klaar als het nodig is.  

 Ik ben gevormd door m’n opvoeding, door de kerk en ook door de verschillende beroepen die ik heb gehad. Begonnen als kleuterjuf bij basisschool Jorai in Zegveld werd ik daarna jeugdwerkadviseur bij de HGJB in Schoonhoven. Ik gaf training aan clubleiding, advies aan allerlei instanties zoals kerkenraden en gaf leiding aan de Jeugddagen en Tieneravonden. Het was een baan waarbij ik veel moest reizen en waar ik in contact kwam met veel verschillende personen. Na verloop van tijd ging ik les geven op het Driestar College en ben ik een aantal jaren directeur geweest van het vmbo bk & PrO. Nu werk ik sinds 2015 bij St. Ontmoeting in Woerden als netwerkcoördinator en voer gesprekken met cliënten en vrijwilligers. Zo probeer ik netwerken te bouwen rond de kwetsbare medemens die zelf een klein of geen netwerk heeft. Alle bagage van het leven neem ik zo mee en kan ik een luisterend oor zijn voor de mensen om me heen.

Ik zet me al jaren in voor de christelijke politiek, want vanuit mijn geloof in Jezus Christus wil ik me inzetten voor de samenleving en dus ook voor de Woerdense politiek. Ben betrokken geweest bij de oprichting van de RPF in Woerden en later verschillende functies bekleedt in het bestuur. Ook stond ik al jaren op de lijst van de CU in Woerden op een niet verkiesbare plaats, maar dat veranderde in 2018, toen ben ik gekozen in de gemeenteraad. Dat was schrikken en geheel onverwacht. Maar wel heb ik altijd het standpunt gehad om verantwoordelijkheid te dragen als ze dat van mij vragen en dat is gebeurd. Ik heb dus ja-gezegd en duik nu in een nieuw avontuur, waarbij ik mijn uiterste best doe om me goed in te zetten voor de achterban en de bewoners van Woerden.

De onderwerpen waarvoor ik me inzet is o.a. duurzaamheid, energietransitie, cultuur en sociaal domein. Het is allemaal nieuw, veel lezen en vergaderingen bijwonen, maar ik doe het met plezier en het is ook zeer leerzaam. Ik moet wel geduld hebben, want besluiten duren lang en de uitvoering nog langer. Stel dat ik iets kan bijdragen aan de versnelling, dat zou prachtig zijn!

Ik probeer op facebook af en toe verslag uit te brengen van een vergadering of van een bijeenkomst waar ik ben geweest, zodat mensen zien wat er gebeurt en zo nodig ook kunnen reageren.  

Lia Noorthoek

Raadslid CU-SGP
06-83250716
https://www.facebook.com/lia.noorthoek.1
https://www.linkedin.com/in/lia-noorthoek-44aa6129/

Daphne van der Wind

Daphne2-dec-2019