Wethouder

Jacques Rozendaal

jacques rozendaal

Jacques Rozendaal is wethouder namens ChristenUnie/SGP. Hij houdt zich onder meer bezig met het armoedebeleid en jeugd.

Hier ga ik voor

"Als je van buiten komt is het belangrijk om de mensen te leren kennen. Ik woon altijd al in het Groene Hart. Het stedelijke en het dorpse van Woerden dat herken ik vanuit Gouda, mijn eigen woonomgeving. Woerden is een andere schaal, maar vanwege het Groene Hart ook heel vergelijkbaar.

Armoedebestrijding is een uitdagende portefeuille, gezien de inflatie, de gestegen gasprijzen. En de druk die er bij een grote groep mensen bestaat over betaalbaarheid en bestaanszekerheid. Jeugdzorg is ook een uitdagende portefeuille omdat er jaar na jaar na de vraag rijst: hoe hou je het betaalbaar en voor iedereen bereikbaar?

Ik ben in Gouda 8 jaar raadslid geweest. Dan denk je het vaak beter te weten dan de wethouders. Nu is het tijd om als bestuurder verantwoordelijkheid te dragen."

Portefeuille

 • Werk en Inkomen
 • Armoedebeleid en bestaanszekerheid
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Jeugd- en jongeren
 • Jeugdhulp en jeugdzorg
 • Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders
 • Coördinerend wethouder Economische zaken (Arbeidsmarkt, Economische visie, 1e aanspreekpunt voor ondernemers)

Project

 • Toekomst zwembad

Jacques Rozendaal is 5e locoburgemeester, dorpswethouder van Kamerik en wijkwethouder van Snel en Polanen/Waterrijk.

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Ferm Werk, onbezoldigd
 • lid Bestuurstafel Groene Hart werkt!, onbezoldigd
 • lid Raad van Toezicht Stichting de Wissel, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel Economische positionering, onbezoldigd

Nevenfuncties los van het wethouderschap

 • Presentator Studio SGP, onbezoldigd
 • Bestuurslid Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, onbezoldigd

rozendaal.j@woerden.nl