Fractieassistenten

Hugo Bulk 

Sinds 6,5 jaar woon ik  met mijn gezin met veel plezier in Woerden in de wijk Molenvliet. Vanwege de centrale ligging van Woerden hebben we voor de hoofdstad van het Groene hart gekozen. In de raadsvergadering van september 2015 ben ik beëdigd als fractie-assistent voor de ChristenUnie. Ik ben 36 jaar oud en in het dagelijks leven werkzaam voor Gevangenenzorg Nederland als communicatieadviseur. Ben getrouwd met Hanneke (onderwijzeres) en vader van een dochter en zoon. Mijn hobby’s zijn wielrennen, politiek, opinie en lezen.

Namens CU/SGP Woerden wil ik een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving van de gemeente Woerden en de mooie kernen om Woerden heen. En dan in het bijzonder voor hen die het sociaal gezien moelijker hebben. Een goed sociaal vangnet voor kwetsbare mensen. Daar ga ik voor. 

Een aantal jaar geleden mocht ik projecten (vrijwilligerswerk) opzetten en begeleiden voor kinderen in derde wereldlanden. Dat was ver weg. Nu mag ik dichtbij aan het werk om ‘ Woerden zijn we samen’ in praktijk te brengen door geloof een stem te geven!

Wijken: Molenvliet & Staatsliedenkwartier. 

Eric de Jonge 

Sinds 2002 ben ik Woerdenaar. Op dit moment woon ik in de Bloemenbuurt aan de Singel met Hanneke en 3 prachtige jongens.


Naast mijn gezin en werk als Procesarchitect op het terrein van Bedrijfsproces optimalisatie, zet ik sinds 2010 mijn kennis en ervaring in voor de CU/SGP fractie.

Mijn focus ligt op de commissie Ruimte en Audit. Daarnaast hebben alle grote en complexe vraagstukken mijn aandacht.

Daphne van der Wind

Mijn naam is Daphne van der Wind. Geboren en getogen in Kamerik en nu woonachtig in Woerden. Getrouwd met Rik en moeder van Jonah. Ik ben werkzaam als jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik zie de fractie CU/SGP als een ‘dienende fractie’. Enerzijds doordat de fractie ernaar streeft te handelen naar Gods wil. Anderzijds doordat de fractie oog heeft voor de inwoners van Woerden en zich hard maakt voor de inwoners van Woerden. Met name voor de inwoners die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Ik vind het een eer en ook een uitdaging om als fractie-assistent van de CU/SGP mijn steentje bij te dragen aan de Woerdense samenleving en mijn geloof een stem te geven ter opbouw van Gods Koninkrijk.

Namens de CU/SGP bereid ik o.a. onderwerpen op het gebied van welzijn voor. Daarnaast ben ik (als enige vrouw) fractiesecretaresse.