Terugblik online-huiskamerbijeenkomst: ‘Inburgering en statushouders’

Lia-dec-2019
PF Lia Daphne
Door Lia Noorthoek, Daphne van der Wind op 17 maart 2021 om 09:18

Terugblik online-huiskamerbijeenkomst: ‘Inburgering en statushouders’

Op 16 maart was de 2e online-huiskamerbijeenkomst. Met een klein clubje leden hebben we gesproken over inburgering en statushouders. Lia heeft allereerst verteld over de twee onderwerpen die de komende periode voor liggen; Huisvesting statushouders in 2021 en de nieuwe Wet inburgering.

Huisvesting statushouders in 2021
Woerden heeft de opdracht gekregen om in 2021 82 statushouders te huisvesten. Daarbij komen ook nog de 20 statushouders die momenteel in de Stadspoort wonen en op korte termijn moeten verhuizen. Gelet op de woningnood is dit een grote uitdaging voor de gemeente. We hebben met elkaar gesproken over het verharde van de discussie als het gaat om de vraag ‘wie heeft als eerste recht op een woning?’. Starters staan jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning en zij hebben zeker recht op een woning. Tegelijkertijd zien we ook dat ‘noodvoorzieningen’ als de Stadspoort alles behalve ideaal zijn voor huisvesting. Ook is de huisvesting van statushouders niet de (enige) oorzaak van de lange wachttijden en de woningnood. Er zijn meer oorzaken zoals de senioren die in een eengezinswoning blijven wonen en niet doorstromen naar een seniorenwoning. Of het toenemend aantal echtscheidingen waardoor extra woningen nodig zijn. Het verbreden van de discussie over woningnood helpt bij het begrip voor de situatie van de statushouders.

De nieuwe Wet inburgering
In 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking waardoor de gemeenten meer verplichtingen en verantwoordelijkheden krijgen ten aanzien van de begeleiding van de inburgering. De nieuwe wet moet meer maatwerk leveren door op meerdere niveaus taalles mogelijk te maken. Dit wordt als positief ervaren. Maatwerk is belangrijk omdat ieder mens op zijn/haar eigen niveau leert. Sommigen hebben nooit eerder scholing gehad, anderen hebben al een studie behaalt. Tegelijkertijd is ook gesproken over de rol van de gemeente Woerden. De rijksoverheid ‘gooit’ taken en bevoegdheden over de schutting naar gemeente, het is de vraag of dat gaat slagen. In Woerden rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van vrijwilligers als het gaat om de inburgering. Er is meer regie nodig vanuit de gemeente. Taalles is van essentieel belang. Dit moet professioneel worden aangepakt met ondersteuning van de vrijwilligers. Ook moet de gemeente nieuwe inwoners niet loslaten na de inburgering. Er is meer begeleiding nodig om goed te kunnen integreren en participeren.

We kijken terug op een hele waardevolle online-huiskamerbijeenkomst. Hoewel het een klein clubje was, hebben we mooie en terechte aandachtspunten meegekregen. Op naar de volgende online-huiskamerbijeenkomst op 13 april.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie