Schuifruimte, is dat nu nodig?

herstruc bestaand
Henk van der Griendt
Door Henk van der Griendt op 19 februari 2018 om 23:43

Schuifruimte, is dat nu nodig?

Eerst even uitleggen. Het is geen politiek spel, maar bittere noodzaak. In de gemeente Woerden is er bijna geen ruimte meer voor bedrijven om uit te breiden. Alleen samen met de provincie Utrecht kan in Woerden de benodigde 6 hectare worden gevonden en aangewezen om de komende jaren ruimte te geven aan de bedrijven. Deze 6 hectare wordt de zogenoemde schuifruimte.

Terugblik

In de afgelopen jaren heeft de fractie ChristenUnie/SGP het onderwerp diverse malen onder de aandacht gebracht. Zo is er het contact georganiseerd van de gemeenteraad met Provinciale Staten om tot een oplossing te komen. We hebben de fracties ChristenUnie/SGP van Provinciale Staten een rondleiding gegeven en we hebben contact gehad met organisaties die zuinig zijn op ons Woerden in het Groene Hart.

Worden we daar beter van?

Graag houden we de Woerdense bedrijven die willen uitbreiden binnen de gemeente grenzen.

Want bedrijven behouden en bedrijven die willen uitbreiden, dat betekent werkgelegenheid. Werkgelegenheid betekent inkomen en inwoners. En dat komt de leefbaarheid van Woerden en de kernen ten goede. Leefbaarheid van de kernen met kerken, scholen, verenigingsleven en winkels.

Eis van de provincie

De schuifruimte wordt pas aangewezen, nadat aan de eis van de provincie is voldaan. Namelijk dat een aantal bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt of geherstructureerd. Een herstructureringsplan is nu geschreven door de gemeente Woerden in samenwerking met de provincie, de OMU (Ontwikkel Maatschappij Utrecht) en de POVW als vertegenwoordiger van de Woerdense ondernemers. In de vergadering van de gemeenteraad op 22 februari wordt het herstructureringsplan als hamerstuk vastgesteld en kunnen we aan het vervolg gaan werken.

Het vervolg

Er komt een vervolg met 5 herstructureringsplannen voor een aantal bedrijventerreinen. Kosten per plan zijn afhankelijk van het samen met de ondernemers te kiezen en op te pakken ambitieniveau. De gemeenteraad zal hierbij worden betrokken. De nieuwe raad zal ook het gesprek voor het aanwijzen van schuifruimte moeten oppakken en afronden. Het is een investering in de lokale economie.

Tot slot

Om terug te komen op de vragen die hierboven zijn gesteld: Ja, het is nodig én we worden er beter van.

 

Henk van der Griendt

Raadslid fractie ChristenUnie/SGP

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie