Waarom staat het oude Minkema gebouw niet langer in de verkoop?

Oude Minkema
Henk van der Griendt
Door Henk van der Griendt op 12 januari 2018 om 14:58

Waarom staat het oude Minkema gebouw niet langer in de verkoop?

De selectieprocedure voor een herontwikkeling is beëindigd en de oude Minkema is niet langer in de verkoop. Wat is hier toch aan de hand?

De locatie voormalige RSG / oude Minkema staat al enkele jaren in de strategische woningbouwplanning opgenomen voor woningbouw. Er is een inschrijving en selectieprocedure geweest voor herontwikkeling om tot een plan te komen dat invulling geeft voor o.a. woningbouw op deze locatie. De inschrijving is gestart in het voorjaar van 2016. De uitkomst van de selectieprocedure eind 2017 is dat er geen plan is dat voldoende tegemoet kwam aan de wensen / uitgangspunten van de gemeente Woerden. De selectieprocedure is beëindigd en de oude Minkema is niet langer in de verkoop. Wat is hier toch aan de hand. De gemeente geeft zelf aan dat er interessante plannen bij zaten. Nu gaan de plannen voorlopig in de ijskast is te lezen in een persbericht en wordt opnieuw bezien hoe de gemeente deze locatie in de markt wil zetten. Het Ouden Huis heeft duidelijk aangegeven nog steeds interesse te hebben voor deze locatie.

Eerder zijn in Woerden andere projecten geweest die niet volgens wens zijn verlopen. We denken hierbij aan de verkoop van de Watertoren en het vinden van een exploitant voor het recreatiegebied Cattenbroek. Vertraging van de planvorming is de uitkomst.

De fractie CU-SGP heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1.  De procedure heeft blijkbaar 1,5 jaar geduurd. Wat is vooraf gecommuniceerd over het verloop van de selectieprocedure, ook wat tijdsplanning betreft?
  2. Wat is de reden van deze lange (uitgelopen) selectieprocedure?
  3. Zijn de inschrijvers op de hoogte gehouden over het verloop en de uitloop van de procedure?
  4. Geen van de plannen voldeden voldoende aan de uitgangspunten van de gemeente. Welke uitgangspunten zijn geformuleerd en zijn ze gewijzigd tijdens de procedure?
  5. Waarom wordt niet overwogen om partijen een tweede kans te geven om een ingediend plan meer te laten voldoen aan de uitgangpunten, dus een tweede of verlengde procedure?
  6. Is overwogen om de uitganspunten bij te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het alsnog een geïnteresseerde partij opleveren?
  7. Hebben de inschrijvers de mogelijkheid gehad om een plan in te dienen dat breder en mogelijk beter is dan wat met de uitgangspunten wordt gevraagd?

De strategische woningbouw-planningen voor deze locatie van de laatste drie jaar luiden als volgt:

  • In Oktober 2015; 35 woningen gepland voor 2018, waarvan 25% sociaal;
  • In November 2016; 35 woningen voor 2019, waarvan 25% sociaal;
  • In Oktober 2017; 10 woningen voor 2021, zonder een vermelding m.b.t. sociale woningbouw.

8. Wat is de reden van het doorschuiven van de planning en het ten slotte naar beneden bijstellen van het aantal geplande woningen?
9. Hoe denkt de gemeente nu de planning als weergegeven in de strategische woningbouwplanning te gaan halen?

De fractie CU-SGP ziet uit naar een heldere beantwoording door het college. 

Henk van der Griendt
Raadslid namens CU-SGP

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie