‘Kleine sleepbootjes hebben veel pk’

container-ship-4103368_1920.jpg
Wilt van der, Harm_041A 2000x2000 (1)
Door Harm van der Wilt op 19 juli 2021 om 10:52

‘Kleine sleepbootjes hebben veel pk’

Om vooruit te gaan met de energietransitie zijn er vorige week compromissen gesloten. Lees hier meer over de inbreng van onze fractie en het uiteindelijke resultaat.

Toen Gert-Jan Segers tijdens de Tweede Kamer verkiezingen werd gevraagd hoeveel invloed een kleine fractie heeft in een coalitie met grotere partijen zei hij: 'We besturen misschien niet het grote containerschip, maar soms kunnen kleine sleepbootjes dat grote containerschip de goede kant op duwen of trekken’. Die filosofie bleek in de afgelopen weken zeer toepasbaar. Samen met een ander sleepbootje genaamd Sterk Woerden, is er een na intensieve onderhandelingen een hard bevochten compromis bereikt. Kleine sleepbootjes hebben namelijk best wat pk in huis.

Het onderwerp ‘grootschalige energie opwek met zon en wind’, was namelijk tot vrije kwestie verklaard omdat coalitiegenoot Lijst Van Der Does sowieso niet met het collegevoorstel uit de voeten kon. Wat LvdD op dat moment wilde, was in op te wekken GWh simpelweg niet genoeg. Het betekende dat we een meerderheid moesten vinden buiten de coalitie om. De coalitie zoals we die kenden met LvdD, het CDA en D66, was er tijdelijk niet meer.

In D66, Progressief Woerden vonden we snel medestanders. Dat zij vooruit wilden met groene energie, mocht geen verrassing heten. Maar de allersterkste partner, vonden wij in Sterk Woerden. Voor hen telde maar één ding: niet oeverloos blijven praten, maar nu eindelijk iets gaan doen. De C02-uitstoot moest omlaag. We wisten beiden wel dat het halen van de klimaatdoelstellingen niet van een Woerdense bijdrage afhangt, maar gelet op de ontwikkelingen wereldwijd en ook in Nederland, wilde ook Sterk Woerden doen wat binnen hun eigen invloedsferen lag. Ook als dat betekent dat je impopulaire keuzes moet maken.

Onze uitgangspunten waren duidelijk:

 • we willen meer ambitie tonen dan het college voorstel. Dat komt neer op: meer dan 50% van ons geschatte elektriciteitsverbruik in 2030 verduurzamen. Het liefst zo veel mogelijk als dat in onze gemeente verantwoord is;
 • Windenergie in de mix. Zonder windenergie moet je alles met zonnevelden in de polder te doen. Dat was voor ons een harde no-go, ongeacht het ambitieniveau. Bovendien schijnt s’ nachts de zon niet. Alleen zon komt de stabiliteit van het netwerk, niet ten goede;
 • Aanvullende randvoorwaarden bij zon- en windenergie, zoals een anti-slagschaduwsysteem, zoveel mogelijk landbouwgrond ontzien, en veilige afstanden naar woningen toe.

Voor het CDA lag dit moeilijker, zij wilden tot een gedegen keuze kunnen komen om een locatie voor grootschalige wind aan te wijzen en wilden daar meer tijd voor nemen. Dat zou betekenen dat deze keuze na de verkiezingen van 2022 gemaakt zou worden. Ook konden zij nog geen harde, uitgesproken keuze maken voor windenergie. Na een week lang intensief onderhandelen en veel te hoge telefoonrekeningen, kwamen we met het CDA, Progressief Woerden, D66 en Sterk Woerden tot een compromis.

Inhoudelijk, luidt het compromis als volgt:

 • Op grondgebied van de gemeente Woerden wordt in 2030 i.p.v. 105-120 GWh, tussen de 118 en 138Gwh aan groene stroom opgewekt. Het totale geschatte verbruik is 420 GWh, maar de helft daarvan wordt voorzien door wind op zee. Ten opzichte van het aandeel op land, wekken we tussen de 55% en 65% aan groene stroom op. Dat is tot 15% meer dan het collegevoorstel;
 • De gemeenteraad ‘kiest’ (in plaats van ‘streven naar’) voor een 50%-50% verdeling van zon -en wind, met een voorkeur voor zoveel mogelijk kleinschalige opwek (zon-op-dak, kleine boerenwindmolens).  In de praktijk komt dan neer op hooguit twee tot drie grote windturbines en grofweg 40 - 60ha zon. Met deze wijziging ligt windenergie verankerd;
 • Grootschalige zon mag, onder randvoorwaarden, worden toegestaan langs het spoor, de snelweg, de polder Barwoutswaarder en de polder Reijerscop;
 • De locatie voor windenergie wordt nader bepaald na een participatieronde en aanvullende informatie die zal worden voorgelegd aan de raad. Op basis van een aantal objectieve criteria, zal de raad in het najaar van 2022 afwegen of grootschalige windenergie in Barwoutswaarder (bij Molenvliet) of in Reijerscop (onder Harmelen) komt.

Daarnaast zijn vier moties van onze kant ingebracht:

 • De Zonneladder, waarmee locaties voor zon kunnen worden gerangschikt van ‘no regrets’ zoals zon-op-dak, parkeerplaatsen etc. tot als laatste, zon op rendabele landbouwgrond;
 • Behoud Landschappelijk Karakter Buitengebied. Dit houdt in dat grootschalige zon alleen geplaatst mag worden als de combinatie met een groene functie, zoals recreatie, of een landbouwfunctie wordt aangegaan. Dit voorkomt dat een gebied uitsluitend aan zonneweides wordt opgeofferd. Met dubbelfuncties wordt onze schaarse ruimte meer efficiënt benut;
 • Zonneweides Netjes Ingepast: naar verwachting zal er een ontwerpend onderzoek zijn in de Lopikerwaard voor het inpassen van zonne-projecten. Uit de resultaten daarvan kan lering worden getrokken en deze zullen worden voorgelegd aan de raad;
 • Altijd een Anti-Slagschaduwsysteem: initiatiefnemers die bereid zijn om molens automatisch stil te zetten zodra slagschaduw onverhoopt een woning raakt, komen eerder in aanmerking voor een vergunning. Wettelijk is dat niet te eisen, maar dit uitgangspunt biedt een basis om initiatiefnemers daarop te wijzen.

Zowel het compromis, als de vier bovenstaande moties, zijn aangenomen en verwerkt in het uiteindelijke besluit. Als kleine, christelijke partij hebben we daarmee een belangrijke bijdrage mogen leveren aan zorg voor de schepping en een duurzame toekomst voor de generaties na ons.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie