Blogs per auteur

  1. Wilt van der, Harm_041A 2000x2000 (1)
    Door Harm van der Wilt op 4 oktober 2018

    "Doorhuisvesten statushouders"

    Momenteel verblijven er 52 statushouders in de Stadspoort. Het college stelt voor 26 van hen, eerder te doorhuisvesten naar sociale huurwoningen. Harm van der Wilt was woordvoerder tijdens deze beeldvormende sessie. Lees hier zijn bijdrage.

    Lees verder