ChristenUnie-SGP stelt vragen situatie Schulenburch

20210608_155734.jpg
Daphne
Door Daphne van der Wind op 8 juni 2021 om 15:00

ChristenUnie-SGP stelt vragen situatie Schulenburch

We hebben nogmaals aandacht gevraagd voor de situatie rondom de Schulenburch in Kamerik. De ChristenUnie-SGP is en blijft van mening dat de Schulenburch een belangrijke functie vervult als dorpshuis. Daarnaast moet er een structurele oplossing gevonden worden voor de overlast die door omwonenden wordt ervaren. 

De wethouder heeft in eerdere beantwoording aangegeven samen met belanghebbenden te werken aan een toekomstvisie voor de Schulenburch. Tegelijkertijd is de gemeente in gesprek met het bestuur van de Schulenburch over een oplossing op korte termijn.
  
Onze fractie heeft verschillende signalen ontvangen dat deze gesprekken stroef verlopen en er nog geen zicht is op een oplossing. We maken ons nog steeds zorgen om de toekomst van de Schulenburch op korte termijn en hebben daarom de volgende vragen schriftelijk ingediend:
  
1) Deelt het college de mening van de ChristenUnie-SGP dat het belangrijk is dat Schulenburch openblijft voor de inwoners van Kamerik en dat het college daarin ook een verantwoordelijkheid heeft richting de inwoners van Kamerik?
2) Deelt het college de mening van de ChristenUnie-SGP dat er snel een oplossing voor de korte termijn moet komen, mede gelet op de versoepelingen van de coronamaatregelen waardoor (meer) samenkomsten weer mogelijk worden?
3) Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is en welke inspanning vanuit het college is en wordt verricht?
4) Welke mogelijke oplossingen ziet het college voor de situatie rondom de Schulenburch (met daarbij behorende voor- en nadelen)? Is een garantstelling voor een lening voor het isoleren van de Schulenburch ook een mogelijke oplossing volgens het college? Zo nee, waarom niet?
  
Daphne van der Wind

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie