Het nieuwe parkeerbeleid in de stad: communicatie blijft een aandachtspunt

Daphne1-dec-2019
Daphne
Door Daphne van der Wind op 1 juni 2021 om 12:52

Het nieuwe parkeerbeleid in de stad: communicatie blijft een aandachtspunt

Hoewel de CU-SGP in grote lijnen achter het parkeerbeleid van de gemeente staat, zijn er nog de nodige verbeterpunten aan te brengen. Bovendien liet de communicatie naar inwoners toe het nodige te wensen over. Daphne kaartte dit aan tijdens het interpellatiedebat, dat vorige week op verzoek van de VVD en Woerden voor Democratie plaatsvond. Haar bijdrage leest u hier:

“Het parkeerbeleid is aangenomen. De communicatie bij de implementatie is veelvuldig onderwerp van het gesprek geweest. Om mijn eigen woorden te herhalen ‘het parkeerbeleid valt of staat met communicatie’. De wethouder beaamde de noodzaak om goede communicatie en kwalificeerde het als ‘belangrijk’. Tegelijkertijd gaf hij aan dat er al werd gecommuniceerd en dat dit ook zou blijven gebeuren.

Nu, 3 maanden later, voeren we een debat over de implementatie van het parkeerbeleid en de bijbehorende communicatie. Want ja… we kunnen wel stellen dat het parkeerbeleid vooral geen zachte landing heeft gekregen.

Die zachte landing zag er 3 maanden geleden nog veelbelovend uit. Een wethouder die de urgentie zag van goede communicatie, een goed verlopen traject van voorbereiding en totstandkoming van het parkeerbeleid zelf.  Nota bene in het communicatieplan dat vandaag is verstrekt staan de uitdagingen benoemt en waren daarmee dus in beeld. In het plan staat duidelijk dat ‘Het gaat om ingrijpende veranderingen’, ‘inwoners zijn sceptisch over de gemeente’, het thema parkeren heeft een negatieve ervaring een positieve duiding is noodzakelijk. En het is fijn dat de raadsinformatiebrief is verstuurd waarin wordt aangegeven welke inzet er is verricht en welke actie zijn gedaan. Maar tegelijkertijd zegt het heel weinig. Behalve dat al die inzet niet heeft geleid tot die beoogde zachte landing.  De afgelopen weken zijn de uitdagingen namelijk eerder groter geworden dan kleiner. En wat de ChristenUnie/SGP betreft heeft dat vooral te maken met de communicatiestrategie, de onduidelijke communicatie en de late communicatie.

Wij ondersteunen daarom ook de vragen van de VVD en Woerden voor Democratie. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En met name de vraag, hoe zorgen we ervoor dat die zachte landing niet eindigt in een crash. Want dat verdient dit parkeerbeleid niet en ook niet alle betrokkenen die hier hun tijd en energie in hebben gestoken. Op welke wijze gaat de wethouder bijsturen en op welke wijze worden ondernemers en bewoners betrokken?

Bijsturen op tweeërlei wijze. Allereerst in de communicatie, dat is een must. Maar mogelijk ook in het beleid. De afgelopen weken is uit verschillende hoeken ook kritiek gekomen op het beleid. En op sommige punten was dat terecht, zoals de Leidsestraatweg. Maar zo zijn er nog aantal punten waar we nog eens goed naar moeten kijken. We spraken de ondernemer van De Bruijn Adviesgroep en de Regiobank aan het Plantsoen. Hij heeft er tegenwoordig een extra taak bijgekregen als parkeerwacht om klanten, veelal ouderen, te waarschuwen voor de €20,- parkeergeld en te begeleiden naar een andere plek. En dat is dan aan de overkant van de weg. Waarbij de logica voor bezoekers en ondernemers ontbreekt.

Onze oproep aan de wethouder sluit aan bij de laatste vraag van de VVD en Woerden voor Democratie, ga met deze ondernemers in gesprek, luister naar hun ervaringen, zoek en vindt gezamenlijk een oplossing. En dat kan dus ook bijsturing van het beleid betekenen. Want we hebben ook een gastvrij parkeerbeleid voor onze bezoekers en daarmee onze ondernemers. We willen niet dat ondernemers Woerden uitvliegen vanwege het niet al te zacht gelande parkeerbeleid. Want nogmaals, dat verdient het parkeerbeleid niet, maar ook de ondernemer niet.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie