Denk en praat mee over het nieuwe verkiezingsprogramma

Kiezen voor wat echt telt banner.jpg
Wilt van der, Harm_041A 2000x2000 (1)
Door Harm van der Wilt op 28 mei 2021 om 14:12

Denk en praat mee over het nieuwe verkiezingsprogramma

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn al een aantal weken onderweg. Als volksvertegenwoordigers willen wij ook nu naar u luisteren voordat we ons verkiezingsprogramma gaan schrijven. U als inwoner van Woerden heeft het tenslotte voor het zeggen. Wilt u iets delen, een goed idee of heeft u verbeterpunten? We horen het graag!

We nodigen u van harte uit om bij een of meerdere meedenksessies aan te sluiten. Samen met u willen we het gesprek voeren en goed naar elkaar luisteren. Concrete kansen bespreken, oplossingen zoeken en knelpunten bespreken om Woerden nog leefbaarder te maken. Ook wanneer u vanuit expertise of kennis informatie wilt delen, bent u van harte welkom. 

Meedenksessies:

  1. Hoe leven we samen - sociale basis: wijken / maatschappelijke organisaties / buurtinitiatieven / kerken / integratie / verenigingsleven / preventie / armoedebestrijding / inclusieve samenleving / vrijwilligers / mantelzorg / eenzaamheid.
  2. Zorgdragen voor elkaar - professionele zorg: zorginkoop / WMO / participatiewet / jeugdzorg / GGZ / beschermd wonen / wijkgericht werken / casemanagement / eerstelijns- en tweedelijnszorg.
  3. Bloeiende economie - werk en ondernemerschap: post corona / bedrijventerreinen / werk voor iedereen / duurzaamheid / binnenstad en kernen.
  4. Onze leefomgeving - ruimtelijke opgaven: wonen / omgevingswet / mobiliteit / duurzaamheid / biodiversiteit / energie / agrarische sector / functieveranderingen buitengebied.
  5. Ontspanning, cultuur en natuur: cultuur, recreatie, natuur & landschap: evenementen / faciliteiten ontspanning / sport / post corona.
  6. Opgroeien en ouder worden in Woerden: jongeren / onderwijs / leefbaarheid / voorzieningen jongeren en ouderen / scheidingen / ouderen.


Via deze link kunt u zich inschrijven voor een sessie. Enkele dagen voor de meedenksessie ontvangt u de uitnodiging en de link voor de online sessie.

Woensdag 16 juni 20.00 uur: Sessie 1 & 2
Woensdag 23 juni 20.00 uur: Sessie 3 & 4
Dinsdag 29 juni 20.00 uur: Sessie 5 & 6

We kijken uit naar mooie avonden en uw waardevolle inbreng.

Hartelijke groet van de verkiezingsprogrammacommissie,
Daphne van der Wind, Hugo Bulk, Lia Noorthoek, Eric de Jonge en Jaap Dijkgraaf

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie