Terugblik Huiskamergesprek Afwegingskader Zon -en Windenergie

earth-2581631_1920.jpg
Wilt van der, Harm_041A 2000x2000 (1)
Door Harm van der Wilt op 23 april 2021 om 16:16

Terugblik Huiskamergesprek Afwegingskader Zon -en Windenergie

Tijdens het afgelopen huiskamergesprek gaf Harm een presentatie over het afwegingskader. Er volgde een goed gesprek met de leden uit beide achterbannen. De fractie heeft waardevolle input opgehaald.

Allereerst werd er stil gestaan bij waarom de omslag naar hernieuwbare energie nodig is. Dit vormt immers de context, waardoor de besluitvorming in de raad beter te volgen is. De vier belangrijkste redenen zijn:

  • Klimaatverandering;
  • Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen;
  • Geopolitieke ontwikkelingen;
  • Grondstofschaarste.

De schepping zucht. Klimaatverandering door het gebruik van fossiele brandstoffen, vormt de voornaamste reden. Gelukkig zit men niet stil. Na het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, volgde er in Den Haag het klimaatakkoord en de klimaatwet. Hieruit zijn allerlei doelstellingen voor verschillende sectoren voortgekomen. Denk daarbij aan doelstellingen voor elektriciteit, mobiliteit, industrie, de gebouwde omgeving, etc.

Als we een leefbare wereld willen nalaten aan de volgende generatie, is het zaak nu stappen te zetten met zon en windenergie. Wachten tot 2049 zal niet gaan, omdat we momenteel wereldwijd teveel CO2 uitstoten. We overschrijden daarmee het zogenoemde CO2-budget. Om dat te compenseren, zullen we voor 2050 op nul uit moeten komen. Dit kantelpunt ligt rond 2037. Zon en wind zijn de enige haalbare en betaalbare puzzelstukjes die we nu kunnen leggen.

Daar komt bij dat we de Groningers niet verder kunnen laten zakken. De gaskraan zal dicht moeten en boren in Woerden willen we niet. Hoewel er voorlopig ongetwijfeld ook energie geïmporteerd zal worden, speelt bij de landelijke overheid de overweging om zelfvoorzienend in energie te worden. Zo zijn we onafhankelijk van energie uit instabiele regio’s zoals het Midden-Oosten, of Rusland dat haar eigen agenda t.o.v. (Oost-) Europa kent.

Tot slot zal de energievraag wereldwijd, mede dankzij een sterk groeiende wereldbevolking, toenemen terwijl het aanbod schaarser wordt. Dit betekent normaliter dat de prijzen omhoog gaan. Daarbij komt ook dat er gebieden zijn waar men meer schade aan het milieu aanbrengt door dieper en verder te boren. 

Wat betekent dit voor Woerden?

De landelijke overheid vraagt aan elke gemeente in Nederland om plannen voor te leggen waarmee we gezamenlijk een kwart van al onze elektriciteit kunnen verduurzamen voor 2030. De helft wordt voorzien door windmolens op zee, de andere helft op land. Van die helft op land, kleuren we binnenkort een eerste deel in. Daarvoor wijst de gemeenteraad middels het afwegingskader een aantal gebieden aan. Dit betreft zowel gebieden om direct open te stellen voor zon- en windenergie, als verdere locaties aan te wijzen om aanvullend onderzoek te doen voor het toestaan van zon -en windprojecten.

Met het afwegingskader bepaalt de gemeenteraad hoeveel energie er wordt opgewekt, en op welke locaties projectontwikkelaars aan de slag mogen gaan. De kwestie hoe we in de toekomst van het aardgas afgaan, krijgt een plek binnen de warmtevisie van de gemeente. Voor deze kwestie gelden andere deadlines en zijn er ook andere technieken mogelijk zoals aardewarmte en wellicht groene waterstof. Dit onderwerp zal tijdens een later huiskamergesprek met onze leden worden uitgediept.

scenario's RES Woerden.jpg

Het huidige voorstel van de gemeente aangaande elektriciteitsopwekking, bevat verschillende scenario’s, waarbij de bovenstaande combinatie van zon -en windenergie wordt aangeraden wegens een gelijkmatige aanvoer op het elektriciteitsnet. Zon -en windenergie vangen immers elkaars pieken en dalen in elektriciteitsproductie op. De voorgestelde locatie betreft de polder Reijerscop onder Harmelen, omdat inwoners hebben laten weten zon en windenergie het liefst langs grote infrastructuur te plaatsen. Daarbij komt dat er in Reijerscop de nodige afstand naar woningen kan worden gerealiseerd, en er aansluitingen zijn op het net. Naast de polder Reijerscop worden ook de bermen langs de snelweg en het spoor onderzocht.

zon en wind in Reijerscop.jpg

Kaders zijn leidend

Van onze leden hoorden we dat we zuinig met onze ruimte moeten omgaan. We zijn bereid om groene energie op te wekken, maar dan wel onder de juiste voorwaarden. Hierbij denken we als fractie onder andere aan lokaaleigenaarschap, normen voor geluid en slagschaduw en gevolgen voor vogels en biodiversiteit. Daarbij werd opgemerkt dat zonneweiden veel meer ruimte innemen dan windenergie. De energieproductie van een grote windmolen, staat gelijk aan 30 voetbalvelden zonneweiden. Dat is genoeg groene stroom voor 4000 huishoudens, oftewel Kamerik en Zegveld bij elkaar.

Ook brachten onze leden enkele creatieve ideeën naar voren waarmee energie kan worden opgewekt. Als fractie nemen we deze inbreng graag mee in de discussie rondom het afwegingskader waarover in de komende maanden zal worden gedebatteerd. De kaders die de gemeenteraad stelt, zijn leidend voor de hoeveelheid en de manier waarop we hernieuwbare energie zullen opwekken in onze gemeente.We hopen de generaties na ons zowel een leefbaar Woerden als een leefbare planeet na te laten. Dat zijn de twee voornaamste uitgangspunten die we als fractie zullen afwegen. 

Harm

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie