Meer ruimte voor lokale ondernemers: twee locaties aangewezen

Schermafbeelding 2021-01-16 om 19.39.47.png
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal HJdeJonge.jpg
Door Simon Brouwer, Eric de Jonge op 19 januari 2021 om 12:40

Meer ruimte voor lokale ondernemers: twee locaties aangewezen

Na een lange voorbereidingstijd is het nu eindelijk zover, de gemeenteraad hakt de knoop door!

Al jarenlang is er behoefte aan ruimte voor Woerdense ondernemers. Er zijn in Woerden veel ondernemers die willen uitbreiden, doordat ze succesvol zaken doen en wellicht daarvoor een nieuwe locatie zoeken. Ook zijn er ondernemers die meerdere locaties hebben, en die bij elkaar willen brengen. Omdat er te weinig ruimte vrij is op de industrieterreinen, is het idee geboren om te zoeken naar schuifruimte. U kunt dat vergelijken met een schuifpuzzel, waar 1 stukje ontbreekt. Daardoor kan alles verschuiven, en kun je dus uiteindelijk efficiënter de beschikbare ruimte benutten.

In die zoektocht spelen een aantal zaken een rol.

  • We moeten zuinig zijn op onze Woerdense ondernemers, maar willen niet bouwen om ondernemers naar Woerden te halen. Voor eigen behoefte dus.
  • Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. We moeten dus ook zuinig zijn op de ruimte die rond Woerden ligt, en die niet volbouwen met lelijke "blokkendozen" en de uitstraling van Woerden om zeep helpen.
  • De komende jaren wijzigt het gebied rondom het gemeentehuis van functie, waardoor er kantoorruimte verdwijnt, en er woningen bijkomen. (Denk o.a. aan het FNV gebouw)
  • De komst van de Rembrandtbrug brengt een geheel nieuwe dynamiek op het bedrijfsterrein Barwoutswaarder, een verouderd gebied waar we graag de infrastructuur willen herstructureren.
  • Bouwen in het Groene Hart ligt uiterst gevoelig bij inwoners, maar ook bij de provincie.

Om dat alles in goede banen te leiden, is een zorgvuldig proces op gang gebracht waarbij gemeente, bedrijfsleven, de OMU (Ontwikkel Maatschappij Utrecht) samen optrekken om te komen tot een afgewogen locatiekeuze. Nu nadert het einde van dat proces en eind januari zal de gemeenteraad een besluit nemen over de locaties.

Het college stelt daarbij 2 terreinen voor, waardoor de rest automatisch afvalt.

  • Uitbreiding van het bedrijfsterrein De Putkop in Harmelen met een strook tussen het huidige bedrijfsterrein en de Vijverhof (Heremalerhof)
  • Een nieuw aan te leggen terrein tussen de Van Zwietenweg en de A12, in de kom van de provinciale weg.

Voor ons als ChristenUnie-SGP zijn deze beide locaties acceptabel. De noodzaak om ruimte te vinden is voor onze aangetoond, en deze locaties lijken de beste keuze als we die afzetten tegen de andere locaties. Een aandachtspunt bij de Van Zwietenweg is wel de landschappelijke inpassing. In het debat zullen we met name daar de vinger bij leggen. De plaatjes die nu getoond worden, de beloftes die gedaan worden, ze moeten wel worden nagekomen. Zeker omdat de bewoners aldaar al eerder beloftes gekregen hebben over de inpassing van de weg, die tot op heden niet zijn nagekomen door de provincie. Met de aanleg van een bedrijfsterrein een nieuwe kans om alsnog die belofte in te lossen! (plaatjes toevoegen)

Complimenten willen we ook uitspreken over het proces en de manier waarop betrokkenen steeds zijn bijgepraat en meegenomen. Alle hulde, vaak wordt er gemopperd op de gemeente als er iets misgaat, maar in dit geval spreken alle betrokkenen (ook tegenstanders van de plannen!) hun lof uit over de participatie.

Het gebied bij van Ooijen, waar wij zeker ook kansen zien, ligt bij de provincie erg gevoelig. Wat ons betreft geven we dat nog niet helemaal op, we zien ook daar wel kansen voor een stukje ontwikkeling. Daarbij is dan ook de landschappelijke inpassing en afhechting van belang.

Het gebied bij de Cattenbroekerplas (Voortuin II) valt af. We begrijpen dat dit om praktische redenen gebeurd, omdat er veel bezwaren te verwachten zijn. Toch waren wij niet op voorhand tegen dit plan, omdat er ook veel kansen lagen om ook de ontsluiting van Snel en Polanen  te verbeteren en doorgaand verkeer van de Steinhagenseweg te weren. Maar het is ook goed om helderheid te verschaffen en deze locatie nu concreet af te wijzen, zodat er duidelijkheid komt voor de bewoners. Dat is de les die we van het verleden (de discussie rondom de polder Wulverhorst) moeten leren.

Namens de fractie,

Simon Brouwer en Eric de Jonge

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie