CU-SGP Woerden stelt vragen over tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool

PF Lia.jpg
PF Lia
Door Lia Noorthoek op 11 december 2020 om 13:41

CU-SGP Woerden stelt vragen over tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool

De CU-SGP heeft vragen gesteld aan het College over de tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool. De ouders, leerkrachten en inmiddels ook inwoners van De Veste willen weten waar ze aan toe zijn. Er moet een keuze worden gemaakt tussen 2 tijdelijke locaties. We hopen dat het College snel duidelijkheid verschaft aan de betrokken en de Raad.

De Wilhelminaschool krijgt een nieuw schoolgebouw, maar zal daarvoor tijdelijk naar een andere locatie moeten verhuizen. De Veste lijkt de beoogde locatie voor tijdelijke huisvesting. Hiervoor hoeft de school, die in de wijk geworteld is, niet ver te verhuizen. Maar De Veste kent slechts zo'n 40 inwoners en zij willen weten waar ze aan toe zijn. Het is daarom van belang dat zij volwaardig worden betrokken en kunnen meedenken.

Daarnaast voert st. SPCO Groene Hart al sinds september 2019 gesprekken met de gemeente Woerden over een tijdelijke locatie. Ze hebben 7 locaties aangedragen aan de gemeente. Verschillende werkgroepen van de gemeente hebben naar die locaties gekeken. Tot op heden is er nog geen besluit genomen. Nu komt daar nog eens een parkeeronderzoek bij. Helaas begint de datum van sloop en nieuwbouw te naderen en men wacht op het definitieve besluit.

ChristenUnie-SGP Woerden vindt het belangrijk dat de gemeente betrouwbaar is en ouders en personeel op korte termijn weten waar ze aan toe zijn. Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek?
  2. Wat is uw reactie op deze problematiek?
  3. Waar en wanneer wordt de tijdelijke locatie toegewezen?
  4. Waarom is een extra parkeeronderzoek nodig en is dit niet integraal bekeken in het voor traject?
  5. In tegenstelling tot andere gemeenten biedt de gemeente Woerden geen voorfinanciering aan? Klopt dit? Zo ja, waarom?
  6. Ouders en leerkrachten willen weten waar ze aan toe zijn in het nieuwe schooljaar. Wat is de planning en wanneer kan de sloop van de Wilhelminaschool starten?
  7. Hoe gaan we om met de omwonenden van de beoogde locaties? Hoe worden ze betrokken en kunnen ze meedenken?

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie