College wil dat dorpshuis Kamerik blijft

Foto Schulenburch.jpg
Daphne
Door Daphne van der Wind op 24 september 2020 om 20:52

College wil dat dorpshuis Kamerik blijft

Zo laat de wethouder tijdens de raadsvergadering weten

Op 7 september 2020 berichtte het Algemeen Dagblad over de geluidsoverlast van feesten en partijen bij de Schulenburch en de ‘dreigende sluiting’ van het dorpshuis. Naar aanleiding van dit krantenbericht heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP op de raadvergadering van 24 september vragen gesteld over de situatie in Kamerik. Wethouder Tymon de Weger gaf antwoord.

De ChristenUnie/SGP en het CDA maken zich zorgen over de toekomst van de Schulenburch, met name op korte termijn. We vinden het belangrijk dat de sporthal open blijft om te sporten en naderhand een drankje te drinken aan de bar, dat het plaatselijke koor kan blijven repeteren (voor zover dat mag) en het dorpsplatform zijn openbare vergaderingen kan houden in de Schulenburch. Kortom, we vinden het belangrijk dat de Schulenburch open blijft voor de inwoners. Echter, de feesten en partijen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de uitbater en dat valt nu weg.

Daarom hebben de ChristenUnie/SGP en het CDA de volgende vragen:

  1. Kan het college waarborgen dat de Schulenburch openblijft voor activiteiten van en voor inwoners van Kamerik?
  2. In hoeverre wordt naar de toekomst op middellange en lange termijn gekeken mede gelet op de toekomstige bebouwing op de schoollocaties, naast de Schulenburch.
  3. Welke rol ziet het college voor zichzelf ten aanzien van de toekomst van de Schulenburch en het in stand houden van het dorpshuis?
  4. In hoeverre worden ook de inwoners betrokken bij de toekomstplannen van hun dorpshuis?

Wethouder Tymon de Weger antwoordde dat de verantwoordelijkheid voor het openblijven van de Schulenburch in de eerste plaats bij het bestuur van de Schulenburch ligt. Wel wil het college er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er in Kamerik een dorpshuis blijft. Op de tweede vraag antwoordde De Weger dat voor de korte termijn een doorstart met horecavergunning uitkomst kan bieden, en dat de gesprekken met de Schulenburch nog steeds lopen. Aansluitend vertelde de wethouder dat het college vanwege de sociale programma’s die in de Schulenburch plaatsvinden, een extra belang bij het openblijven van het dorpshuis heeft. De wethouder denkt op basis van eerdere gesprekken samen met het bestuur en de inwoners van Kamerik tot nieuwe toekomstplannen te komen.

 

Zie voor de volledige antwoorden de onder staande link:

 https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00

 

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie