Terugblik 2019

kopie bijgesneden groepsfoto leuk.jpg
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
Door Simon Brouwer op 30 december 2019 om 20:32

Terugblik 2019

Nu het jaar alweer bijna om is, blikt fractievoorzitter Simon Brouwer terug op onze bijdrage als fractie in 2019.

Voor ons als fractie was het een jaar waarin we op allerlei vlakken actief geweest zijn. Binnen de raad raakt iedereen meer gewend, voor de nieuwe raadsleden is het nieuwe er van af. De meer ervaren raadsleden raken gewend aan de nieuwelingen, en daardoor is het een productief jaar geweest. Ook al is nog niet alles even zichtbaar, het coalitieakkoord wordt ten uitvoer gebracht, en we zien de nodige plannen voorbijkomen.

Zo is het plan Weidz in Zegveld door de raad goedgekeurd, en inmiddels is gestart met de verplaatsing van de tennisbanen. Eind december zal de raad een besluit nemen over het plan De Pionier, waar een appartementencomplex gebouwd gaat worden. Het was mooi dat ons idee om op locatie te vergaderen, werd overgenomen door de raad en zo hadden we de unieke situatie dat er weer in de Milandhof vergaderd werd door de raad.

In Kamerik is de school opgeleverd, waar we recent een werkbezoek hebben afgelegd (u vindt een verslag op onze website). Een prachtige school aan de rand van de voetbalvelden, die weer jaren vooruit kan. Duurzaam gebouwd, zonder gasaansluiting en een aanwinst voor het dorp. Voor de locatie die achterblijft, zullen binnenkort de bouwplannen verder worden opgepakt.

Ook in Woerden wordt hard gebouwd, denk aan het defensie-eiland wat haar voltooiing nadert. En ook de spoorzone, Snellerpoort en Middelland worden aangepakt. We zijn blij te zien hoe voortvarend het college de zaken oppakt. Daphne heeft met succes een amendement ingediend om de bewoners van de Linschoterweg te betrekken bij de planvorming op Middelland, waarbij ze de complimenten van de bewoners dankbaar in ontvangst mocht nemen. 

Duo Daphne en Joppe

Alleen in Harmelen gebeurdt nog te weinig, plannen zijn er genoeg, maar nog niet concreet genoeg om de schop in de grond te zien gaan. Rond de zomer zijn Daphne en Simon ter plekke wezen kijken, en hebben we gesproken met diverse inwoners.

Ook het onderwerp duurzaamheid heeft ons veel bezig gehouden. Met dank aan Lia en Harm die zich steeds meer ontpoppen als pleitbezorger voor een nuchter debat, waarbij de de lokale gemeenschap graag betrekken bij alle plannen. Zo heeft de fractie een hoorzitting georganiseerd, waarbij lokale enthousiastelingen de raad konden voorlichten over allerlei initiatieven in onze gemeente. Ook zijn we op werkbezoek geweest naar de Technische Unie in Zwolle en daar het duurzaamheidsinspiratiecentrum bezocht. Het is ongelofelijk wat er allemaal aan ontwikkelingen zijn op duurzaamheidsgebied.

Duo Lia & Harm

Het verkeer in Woerden, ook daar hebben we veel aandacht voor gehad in 2019. Zo voeren we de Verkeersvisie uit, met voorrang voor de fietsers. De Hollandbaan wordt stevig aangepakt, dat heeft u vast gemerkt. Aan de Westkant van Woerden is gekeken naar mogelijkheden om de Rijn over te steken, iets wat voortvloeit uit het coalitieakkoord. We willen daar ook eerlijk over zijn, elke locatie heeft zijn nadelen! Uit de participatiegroep is een extra variant gekomen, de uitwerking kost echter nog eens 285.000 euro. Ontzettend veel geld volgens onze fractie, echter we denken dat we er niet aan ontkomen om de Rembrandtbrugvariant verder te onderzoeken. Immers, alleen op die manier weten we objectief welke oplossing het beste is.

Duo Simon & Eric

Voor het sociaal domein is de maatschappelijke agenda vastgesteld, een visiedocument waar we heel blij mee zijn. De uitwerking gaat ook van start, en ook al zien we bij onze maatschappelijke partners soms wat argwaan, we geloven in de ingezette koers. De rijksmiddelen voor met name jeugdzorg baren ons wel zorgen, structureel komt er te weinig geld binnen. Via de VNG wordt hiervoor aandacht gevraagd bij het kabinet, en we hopen dat er goede structurele afspraken gemaakt kunnen worden.

Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, en toch zien we de afgelopen maanden een grote onrust in ons land. Zo hebben de boeren zich luidkeels laten horen. We hebben in Woerden een motie ingediend (samen met Inwonersbelangen en CDA, ondersteund door alle andere partijen) om de boeren een hart onder de riem te steken. Immers, een boer zorgt zo goed mogelijk voor vee en land, want dat is zijn kapitaal en daar ligt ook zijn hart!

De klimaatplannen van het kabinet, de stikstofdiscussie, de brug voor Woerden-West, de verkeerssituatie in Woerden-Oost, ze zullen ook in 2020 de nodige aandacht vragen. Als fractie proberen we overal ons steentje aan bij te dragen. Tegelijkertijd merken we dat het soms best aanpoten is met een kleine fractie. We kunnen niet overal volop aandacht aan geven en zullen onze speerpunten dus zorgvuldig moeten bepalen. Iets waar we in januari opnieuw mee aan de slag gaan, om ook voor 2020 weer de juiste punten te formuleren.

Als je zo terugkijkt op een jaar, bekruipt me soms het gevoel hoeveel we “denken” bij te dragen. Gelukkig mogen we ook weten dat het niet van ons afhangt, maar dat er Een is die regeert. Als het van mensen zou afhangen, komt er weinig van terecht, maar gelukkig hebben we een wijze God en Vader, die zijn Zoon naar de aarde stuurde om zondaren te redden. Namens de fractie mag ik u dan ook van harte Zijn zegen toewensen.

 

Simon Brouwer

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie