Simon's toespraak tijdens de Algemene Beschouwingen

Simon tijdens AB.jpg
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
Door Simon Brouwer op 31 oktober 2019 om 18:07

Simon's toespraak tijdens de Algemene Beschouwingen

Vandaag, op Hervormingsdag, spreekt onze fractievoorzitter de gemeenteraad toe tijdens de Algemene Beschouwingen. Lees hier zijn bijdrage:

Voorzitter,

Morgen is een bijzondere dag. Mijn partij, de SGP breekt dan een nationaal record, namelijk de oudste politieke partij ooit. Om dat te vieren, deel ik graag wat lekkers uit, zodat u daarna rustig kunt genieten van mijn algemene beschouwingen. #celebratingSGP (stroopwafels uitdelen)

Ik wil vanavond beginnen zoals mevrouw van Soest dat altijd doet. Vandaag is het de dag dat … het 502 jaar geleden is dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg sloeg. Vandaag is het namelijk hervormingsdag.

In eerste instantie was het mijn bedoeling om mijn algemene beschouwingen op te delen rondom 95 stellingen. Maar goed, nu er inmiddels al zoveel moties en amendementen zijn ingediend (tenslotte zijn dit ook vormen van een stelling) leek het me goed om het toch iets anders in te delen. En aangezien wij deze begroting prima kunnen steunen, hebben we zelf ook geen motie of amendement ingediend.

Ik wil nog een stukje geschiedenis naar voren laten komen. Dit jaar is ook het jaar van Rembrandt, ’s werelds beroemde schilder. En daarmee maak ik meteen het bruggetje naar de verkeersproblematiek en de moties daarover. Deze zullen wij niet steunen, immers daarmee zouden we de participatie van meedenkende inwoners niet serieus nemen. Door nu – bij voorbaat – al één van de mogelijkheden af te laten vallen, dat is wat ons betreft geen goed idee. Niet dat wij al overtuigd zijn van de Rembrandtbrug, integendeel. Willen we die goed kunnen beoordelen, dan zullen we die verder moeten onderzoeken, om zodoende objectief te kunnen wegen in hoeverre deze een haalbaar, betaalbaar en duurzame oplossing is.

Om toch nog even terug te grijpen op de geschiedenis, die is inmiddels opnieuw zichtbaar gemaakt op de rotonde hier vlakbij. Het wonder van Woerden is inmiddels uitgeroepen tot de mooiste rotonde van Nederland. Waar een gemiddelde stad toch in uit kan blinken!

In de begroting die voor ons ligt, lezen wij dat de gemeente Woerden een proces wil opstarten van strategische heroriëntatie. Daarbij willen wij u alvast een handje helpen. Ik heb eens teruggezocht naar hetgeen de raad in 2008 heeft opgeschreven, en ik moet onze oud-raadsleden de complimenten geven hoe actueel het nu nog is.

Woerden anno 2022

Wonen

Woerden is één van de aantrekkelijkste gemeenten in de Randstad om in te wonen. Het is een gemeente met een menselijke maat: afwisselend en overzichtelijk tegelijk. De gemeente heeft een plezierige en levendige historische binnenstad die nog steeds elk jaar mooier lijkt te worden.

Voor de toeristen zijn er diverse verschillende stadswandelingen, en vele verschillende wandel-, fiets- en vaarroutes te maken. Veel van die routes leiden naar de mooie dorpen en wijken die Woerden rijk is en natuurlijk naar het Groene Hart. Want als Woerden érgens trots op is, dan is het wel dat het erin geslaagd is de belangrijkste waarden van het Groene Hart te bewaren én te ontsluiten voor wie van rust en ruimte houdt.

 Werken

Misschien wel omdat Woerden zo’n prettige woonstad is, met een groot aanbod van kwalitatief hoogwaardige wijken, is Woerden erin geslaagd een regionale centrumgemeente te blijven. De werkgelegenheid is zich gelukkig goed aan het ontwikkelen. Niet in de laatste plaats omdat de lokale overheid een verbond heeft gesloten met het lokale bedrijfsleven. Er is een groot pakket aan onderwijs- en stagefaciliteiten bijgekomen, vooral op het niveau van het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Woerden timmert hiermee aan de weg en laat zien dat er voor iemand die een vak beheerst altijd werk is! Men is over het algemeen actief en betrokken, ook in de sfeer van het vrijwilligerswerk.

Dat Woerden ook voldoende oog heeft voor een sociaal vangnet voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken, spreekt voor ons vanzelf. Woerden is een mensgerichte gemeente die gelooft in kleinschaligheid waar het kan en grootschaligheid waar het moet.

Tot zover een selectie uit de Visie Woerden 2022, als we 650 jaar stadsrechten hebben.

Voorzitter, dat is een stad waarin ChristenUnie-SGP zich herkent. Een stad waar de mens de maat der dingen is, niet te klein en niet te groot. Een dorp met stadse allures, zogezegd.

We lezen in de inleiding op de begroting dat de waarden die we samen delen betrouwbaar, dienstbaar en open zijn. In 2007 hebben we goede gesprekken gevoerd met veel mensen uit de Woerdense samenleving. Dat was een prima manier van participatie.

Bij die strategische heroriëntatie, is het goed om de samenleving daarin opnieuw goed te betrekken. En daarin erkennen we dat we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Het is voor ons wel een worsteling hoe we dat doen. We zien dat we, als we de samenleving vragen mee te denken, telkens weer hoe lastig het is om dat niet te veel vooraf in te kaderen en tegelijkertijd toch de nodige randvoorwaarden mee te geven. Het is geen gemakkelijke opgave, en we wensen het college veel wijsheid toe bij het maken van een voorstel.

Als we met die blik de begroting bekijken, willen we beginnen met complimenten te maken dat de begroting sluitend is voor komend jaar. Voor de jaren erna zijn er nog wel onzekerheden, we moeten scherp aan de wind varen. Onze fractie gaat daarbij de discussie niet uit de weg, maar wil daarin ook graag samen met de gehele raad verantwoordelijkheid nemen. Immers, ook voor de komende jaren dreigen nog tekorten die we komend voorjaar nader zullen moeten invullen. We zijn blij dat het sociaal domein vooralsnog uit de wind is gehouden, al beseffen we ook dat hierin wellicht keuzes gemaakt moeten worden. Voor ChristenUnie-SGP is het daarin vooral belangrijk dat we investeren in preventie, degenen die de lasten echt niet zelf kunnen dragen zo veel mogelijk ontzien, en rationeel kijken waar het een tandje minder kan.

Qua economie en verkeer zullen we de komende maanden nog met elkaar in debat gaan. Voor ChristenUnie-SGP is het belangrijk dat we van groot naar klein werken, dus eerst de visie goed in beeld hebben, daaruit de gewenste vormgeving van de regio afleiden (RES en REP), en dan pas naar de concrete uitwerking op kern en wijkniveau. Waar projecteren we de broodnodige schuifruimte, hoe zorgen we dat geheel Woerden niet in de file komt te staan, en zorgen we dat wonen en energievoorziening in balans is en blijft. Denk daarbij ook aan de onzekerheid rondom pfas en stikstof. Kan de wethouder ons hier zo snel als mogelijk over informeren?

Een aantal zorgpunten die we hebben, wil ik nog wel benoemen.

  • Hoe houden we onze Woerdense brandweer, met de vele vrijwilligers, enthousiast en op volle sterkte. We zijn blij dat de portefeuillehouder heeft toegezegd om in november de raad bij te praten over alle ontwikkelingen binnen de VRU.
  • De voorgestelde vermindering van het budget op ondermijning, vinden wij een verkeerd signaal. Juist de afgelopen tijd hebben we gezien en gehoord hoe gevaarlijk ondermijning is. Wat ons betreft kan er beter iets minder naar recreatie en toerisme gaan!

Laten we daarbij ook over onze eigen schaduw durven stappen en met een open mind alle voorstellen bespreken.

Voorzitter, ik begon met Luther, ik wil daar ook mee afsluiten. Luther werd door psalm 46 geïnspireerd en schreef een lied wat deze dagen in de kerken nog veel gezongen wordt, namelijk “een vaste burcht”.

De laatste woorden van deze psalm luiden: “De HEERE van de legermachten is met ons;

De God van Jakob is voor ons een veilige vesting.”

 

Dat wens ik u allen toe!

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie