Gemeente Woerden: Goed en goedkoop

gemeentehuis nieuw.jpeg
HJdeJonge.jpg
Door Eric de Jonge op 25 januari 2019 om 22:31

Gemeente Woerden: Goed en goedkoop

Goed en goedkoop geholpen worden als je iets geregeld wilt hebben binnen de gemeente Woerden, wie wil dat nu niet?

Samenvatting

Gisteren is (24/1/2019) dat dus besproken in de raadszaal.
De gemeente Woerden heeft eerder de opdracht gekregen om hogere kwaliteit te gaan leveren én geld te besparen op de gemeentelijke organisatie. Er wordt nu al gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Nu komt hier nog een flinke schep bovenop.

De gemeente heeft 9 verbeter- en besparingsvoorstellen uitgewerkt. Om dit te realiseren heeft ze 1,5 miljoen investeringsgeld nodig. Hoe gaan ze dat doen? Door de administratie verder te automatiseren, alles wat ze doen meer te gaan meten (hoe lang duurt iets, waar zijn er vaak problemen), nog slimmer aanvragen van burgers afhandelen en minder managers en directieleden laten werken binnen de gemeente. Vanaf 2023 levert dit een besparing van 974.000 euro per jaar op. In februari wordt hier definitief over besloten. Dat is kortweg de samenvatting van de informatiebrief die besproken is.

In februari verwachten we overzicht van de totale kosten en natuurlijk wat het gaat leveren. Het liefst zien we dat er op korte termijn (en dat is binnen 1 à 2 jaar) al besparingen zijn te zien. En om een goede beslissing te nemen willen we wat te kiezen hebben. Zo kan je een goede afweging maken. Bijvoorbeeld: wat als 1) je niets doet 2) je 9 verbetervoorstellen snel doorvoert [binnen 2 jaar] 3) als je 9 verbetervoorstellen gefaseerd doorvoert [binnen 4 jaar].

We zien uit naar een goed voorstel voor nog betere kwaliteit en lage kosten in de gemeente Woerden!

Politiek gedeelte / Meer details

De gemeente Woerden heeft eerder de opdracht gekregen om hogere kwaliteit te gaan leveren én te besparen op de gemeentelijke organisatie (zogenaamde apparaatskosten). Er wordt nu al hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Nu komt hier nog een flink schep bovenop. De nadruk in het voorstel ligt vooral op het zakelijker insteken. Om die reden wordt het ook wel “de business case” genoemd.

 De organisatie heeft 9 verbeter- en besparingsvoorstellen uitgewerkt. Al deze voorstellen komen uit de eigen gemeentelijke organisatie. Dat is een compliment waard en geeft aan dat de gemeente in staat is om op zichzelf te refecteren! Om dit te realiseren heeft ze 1,5 miljoen investeringsgeld nodig. De voorstellen hebben betrekking op automatiseren van administratie, ontwikkeling van dashboards, lean maken van processen en minder managers en directieleden. Vanaf 2023 levert dit een besparing van 974.000 euro per jaar op. In februari wordt een raadsvoorstel voorgelegd. Dat is kortweg de samenvatting van de informatiebrief. Het is belangrijk dat er een goede business case wordt opgeleverd.

 In februari verwachten we een business case die op korte termijn (en dat is binnen 1 à 2 jaar) al besparingen laat zien inclusief risico’s. We bedoelen dan een business case met totale kosten, waaronder ook evt. automatiseringskosten, en baten met daaropvolgend een analyse, zodat er een zakelijke afweging kan worden gemaakt. Daarnaast wordt er in een business case meer dan 1 scenario voorgelegd, zodat er gekozen kan worden voor het meest geschikte scenario op basis van goed onderbouwde argumenten. Bijvoorbeeld: 1) als je niets doet 2) als je 9 voorstellen snel doorvoert 3) als je 9 voorstellen gefaseerd doorvoert.

 We zien uit naar een goede business case voor een nog kwalitieve en effectieve gemeente Woerden!

[Foto: copyright Gemeente Woerden]

Deel dit bericht

Labels: , , ,

Reacties

Plaats een reactie