Tweede kamerlid Chris Stoffer bezoekt Woerden

brouwer nul op de meter.jpeg
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal HJdeJonge.jpg
Door Simon Brouwer, Eric de Jonge op 12 januari 2019 om 14:47

Tweede kamerlid Chris Stoffer bezoekt Woerden

“Als het nu 40 jaar geleden aangepakt was, hadden we nu niet dat gedoe in Groningen gehad”. Dat was de reactie van een buurtbewoner op de vraag van Chris Stoffer hoe hij terugkijkt op de aanpak van zijn huurwoning. Een concreet antwoord tijdens het bezoek van Tweede Kamerlid Chris Stoffer, die door de plaatselijke fractie ChristenUnie-SGP was uitgenodigd om het  nul-op-de-meter woningbouwproject van GroenWest te komen bekijken. Doel van het bezoek was om te laten zien dat het betaalbaar gasvrij maken van oudere woningen nog niet goed in het Klimaatakkoord is geregeld.

Chris Stoffer werd tijdens het werkbezoek bijgestaan door fractiemedewerker Hans Maljaars, tevens inwoner van Woerden. Zij werden door wethouder Tymon de Weger rondgeleid, en het was erg fijn dat namens GroenWest projectleider Bernard van Dam en directeur-bestuurder Karin Verdooren aanwezig waren om extra toelichting te kunnen geven. Namens de fractie waren Eric de Jonge en Simon Brouwer aanwezig.

Ter plekke werden we welkom geheten door een bewoners, die uitgebreid toelichting gaf op het proces rondom de renovatie. Belangrijkste leerpunt was toch wel dat de communicatie rondom de plannning erg belangrijk is. Duidelijkheid wanneer welke stap genomen wordt, is cruciaal voor het draagvlak.

Als pluspunt noemde hij dat het comfort in de woning sterk verbeterd is, de mogelijkheid om mee te denken over vloer en keuken, zelfs tijdens de zeer warme zomer van 2018 werd de temperatuur in huis nog als aangenaam ervaren.

Na het bezoek hebben we nog verder gesproken met Chris Stoffer. Een belangrijk uitgangspunt die door iedereen onderschreven werd, is dat communicatie rondom de duurzaamheidsplannen essentieel is. Daarnaast vallen een aantal zaken in Woerden samen. Stedin zal in 2030 het gasnet gaan aanpassen, wat grote investeringen die pas op de langere termijn worden afgeschreven tot gevolg heeft. Simon Brouwer, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP: “Laten we ook slim werk met werk maken en deze kans benutten om de komende jaren plannen te maken met inwoners, GroenWest en Stedin en zo samen op te trekken”.

Chris Stoffer en Karen Verdooren tenslotte: “Het Klimaatakkoord kan kansen bieden om projecten in te brengen om ervaring op te doen. Het is belangrijk om de Woerdense situatie mee te nemen in de volgende tranche van de proeftuinen en niet uit te gaan van de door Samson [voorzitter van de Klimaattafel] gehanteerde gemiddelden”.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie