Westelijke Randweg

Henk van der Griendt
Door Henk van der Griendt op 20 december 2017 om 10:11

Westelijke Randweg

Er is al veel over gesproken en geschreven. De randweg zal de oplossing worden voor een betere verkeersafwikkeling en zorgt voor een betere luchtkwaliteit wordt gedacht.

En dat zien we graag. Een betere verkeersafwikkeling en schone lucht. Ook de fractie ChristenUnie-SGP.

Waar staan we nu
De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat we de doorstroming Woerden West aanpakken en geen randweg aanleggen. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en zullen uitgevoerd gaan worden. Toch is de randweg telkens weer onderwerp van gesprek. De vraag is of de randweg werkelijk brengt wat we ervan verwachten.

In het begin dit jaar gesloten bestuursakkoord is vastgelegd dat de fracties het belangrijk vinden de discussie over de Westelijke Randweg af te ronden. Besloten is een breed onderzoek naar de noodzaak uit te voeren. Indien uit het onderzoek blijkt dat een randweg noodzakelijk is, maakt de raad daar geld voor vrij in de begroting. Vooruitlopend daarop wordt een investeringsfonds grote infrastructurele projecten gevormd.

Een breed onderzoek, waarbij door alle fracties input is geleverd om het onderzoek goed uit te voeren. Wat is de verkeerssituatie nu en wat is de verwachting hoe dat over 10 jaar is? Verkeersmodellen worden toegepast en berekeningen worden uitgevoerd. Hoe ontwikkeld zich het verkeer in de toekomst? We zullen steeds meer elektrisch gaan rijden, dat is zeker. Hoe zal het openbaar vervoer en het fietsgebruik zich ontwikkelen?   

Gevoel of feiten
De randweg zal ten koste gaan van een groene polder. Is dat het waard? Geld voor de aanleg zal hoofdzakelijk door de inwoners opgebracht moeten worden. De randweg moet wel opleveren wat we ervan verwachten. We zien dan ook met belangstelling uit naar de uitkomst van het lopende onderzoek. De fractie ChristenUnie-SGP baseert zijn beslissing niet op gevoel, maar juist op de feiten die uit het onderzoek naar voren zullen komen.

Henk van der Griendt
Raadslid ChristenUnie-SGP

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie