Waarom ChristenUnie-SGP Woerden voor de Rembrandtbrug kiest

plaats brug.jpg
HJdeJonge.jpg
Door Eric de Jonge op 21 oktober 2020 om 19:27

Waarom ChristenUnie-SGP Woerden voor de Rembrandtbrug kiest

Met de keuze voor de Rembrandtbrug heeft de raad een historisch besluit genomen. Eric legt uit hoe we tot de keuze voor de Rembrandtbrug gekomen zijn.

Als fractie hebben we altijd nuchter deze kwestie gekeken. Het daadwerkelijk oplossen van de verkeersproblemen in Woerden-West, evenals het verbeteren van de verkeersveiligheid, behoorden tot de zwaarst wegende factoren. Een brug over de oude Rijn zal beiden sterk verbeteren. Maar de keuze voor de locatie ging niet over een nacht ijs.

Zoals uit de onderstaande afbeelding blijkt, is de Rembrandtbrug de meest effectieve oplossing gebleken. Dat komt met name omdat een ruime meerderheid van het verkeer oostelijk georiënteerd is en deze brug de kortste reistijden oplevert. Door het verkeer te verdelen, neemt ook de veiligheid toe. Deze variant kwam naar voren uit een participatieproject met inwoners uit de buurt.

 winst rembrandtbrug.jpg

Voor bewoners van de Rembrandtlaan, Boerendijk en het Schilderskwartier zal deze brug de verkeersoverlast sterk verbinderen. Verder zal de fietsveiligheid sterk toenemen en heeft het positieve milieueffecten.We hebben dit met een onafhankelijke berekening (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) laten doorrekenen.

Vervolgens hebben we een aantal belangrijke afwegingsfactoren gehanteerd:

  1. Er moet voldoende draagvlak & participatie zijn. We zien dat belanghebbenden en participerenden positief zijn. Zo ziet de provincie kansen, het college verbindt zich aan een taakstelling van 1,4 miljoen subsidie, het over de brug team, dat vele wijkplatforms en Woerdense organisatie bevat, is unaniem positief.
  2. Er moet een keer een besluit genomen worden. Na 30 jaar discussie en vele uren die hieraan besteed zijn door de raad, moeten we beslissen. Besturen is durven kiezen!
  3. Het moet aansluiten bij de visie die we op Woerden hebben. Een brug is een investering voor tientallen jaren. Daarom moet het aansluiten bij de door de raad vastgestelde Verkeersvisie 2030. We gaan voor een verkeersnet dat fijnmaziger wordt en realiseren een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten. De focus voor woningbouw ligt op Woerden-Oost en niet op West. Er geen concrete plannen zijn om Molenvliet verder uit te breiden. Woerden zal naar verwachting al groeien richting 60.000 inwoners met de huidige plannen. Deze brug is ook uitstekend te combineren met het revitaliseren en herstructureren van het bedrijventerrein Barwoutswaarder.
  4. Het moet een positief milieu effect hebben. Verkeer dat goed doorstroomt draagt daar sterk aan bij. Wij zien op korte en langere termijn mogelijkheden om het doorgaande verkeer te verleiden gebruik te maken van de doorgaand verkeersroute – Rembrandtbrug, Hollandbaan, Zuidelijke randweg of afslag Woerden A12 richting Utrecht en Amsterdam. Een belangrijk aandachtspunt is de Hollandbaan. In een aparte motie hebben we erop aangedrongen dat deze veilig moet zijn en binnen de veiligheidsnormen ingericht moet worden.
  5. Het moet betaalbaar en rendabel zijn. Woerden blijft groeien en de behoefte aan individueel vervoer zoals de auto en de fiets blijft. We moeten dus zorgen dat de investering goed gespreid plaatsvindt en zo vroeg mogelijk baten oplevert. De brug is klaar in 2026, we hopen dan de Corona tijd al lang achter de rug te hebben. Woerden moet dan klaar zijn voor een goede doorstroming.

Beluister en bekijk ook onze bijdragen:

  • bekijk interview RPLFM
  • Beluister bijdrage tijdens beeld & debat
  • Beluister bijdrage gemeenteraad, vanaf 1:16:56

Maar daarmee zijn nog niet alle verkeersproblemen in Woerden opgelost. Ook in Woerden-Oost liggen uitdagingen. Er zijn daar stevige maatregelen nodig voor goede verkeersafwikkeling. Inmiddels liggen daar de nodige plannen en investeringen klaar voor bespreking. Denk aan het omleggen van de Steinhagenseweg en het oplossen van de gevaarlijke punten (rotonde bij Minkema/ ongelukkige oversteek bij het winkelcentrum). Ook denken we aan het binnen afzienbare termijn ontsluiten richting Enschedeweg, het Snellerbrugcircuit (aansluiting rond station, Utrechtsestraatweg en Oudelandtseweg).

 

 

 

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie