Coalitie gaat duurzaam en daadkrachtig aan de slag

Foto akkoord
2 Hugo Bulk
Door Hugo Bulk op 5 juni 2018 om 22:55

Coalitie gaat duurzaam en daadkrachtig aan de slag

Vandaag presenteerden wij ons coalitie-akkoord samen met CDA, LijstvanderDoes en D66. De titel van het akkoord is: ‘Duurzaam en daadkrachtig, midden in de samenleving’.

Samen met de andere partijen formuleerden we een gezamenlijke visie waarbij we vooruitkijken, niet alleen tot aan 2022, maar ook richting 2040 om keuzes te maken die op de langere termijn noodzakelijk zijn voor Woerden. De vier hoofdpunten van het programma zijn sociaal domein, wonen, verkeer en financiën. Met dit akkoord in de hand dragen we als coalitiepartners vier wethouders voor: Namens ChristenUnie/SGP is dat: Tymon de Weger, Arjan Noorthoek (CDA), Arthur Bolderdijk (LvdD) en George Becht (D66).

Ambitieus programma

Het nieuwe college mag aan de slag met een ambitieus programma, waarmee we knopen willen doorhakken die Woerden toekomstbestendig gaan maken. In het sociaal domein wordt de nadruk gelegd op preventie. Er wordt aansluiting gezocht bij de maatschappelijk partners. We willen dat het sociaal werken in de wijken en dorpen meer vorm krijgt en door met minder aanbieders van zorg te werken moet de zorg voor de inwoners verbeteren en efficiënter worden.

Om woningbouw te versnellen komt het college met een actieplan. De ontwikkeling van de Poort van Woerden (Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland), krijgt komende periode vorm en ook in de dorpen moet de woningbouw snel worden vlot getrokken. De verkeersknelpunten in Woerden West en Oost worden aangepakt. In Woerden West met een brug over de Oude Rijn die op de kortst mogelijke termijn moet worden gerealiseerd. Daarnaast komt er een onderzoek samen met provincies en buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk, naar een structurele oplossing voor het regionale verkeer, waarbij wordt gekeken naar het doortrekken van de Molendijk naar Rietveld. In Woerden Oost wordt de Steinhagense weg omgelegd, komt er een ongelijkvloerse fietskruising en een snelle fietsverbinding langs het spoor. De verkeersvisie wordt bovendien voor de hele gemeente uitgewerkt in een maatregelenplan.

Aandacht is er ook voor duurzaamheid, ondernemerschap en onderwijs. Zo willen we als coalitie met Woerdens Techniek Talent een Techcampus realiseren en trekken wij fors geld uit om de ambitie CO2 neutraal in 2030 te halen. De zoektocht naar schuifruimte voor bedrijventerreinen moet gaan leiden tot een keuze en ontwikkeling. Geld voor nieuwe generaties die opgroeien in Woerden blijft beschikbaar. Als coalitiepartijen willen we de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie verbeteren door daar in de eerste jaren in te investeren, in de toekomst moet dat geld opleveren.

Tenslotte willen we als coalitie het huishoudboekje van de gemeente op orde brengen. Kosten die incidenteel waren begroot worden nu structureel opgenomen in de begroting. Kosten worden ook niet vooruitgeschoven naar de toekomst. Om de begroting houdbaar te maken worden activiteiten beëindigd of afgebouwd, wordt geschoven binnen de budgetten en worden de inkomsten vanuit de OZB in de eerste twee jaar met 3% verhoogd. De gemeentelijke begroting wordt daarmee duurzaam en toekomstbestendig.

In 2022 viert Woerden 650 jaar stadsrechten. We willen dat samen met de inwoners en ondernemers in de gemeente groots vieren. 2022 is ook het moment dat de ambities vanuit het coalitieakkoord tot stand moeten zijn gebracht. De nieuwe coalitie gaat daarvoor de samenwerking aan met de inwoners, ondernemers en gemeenteraad van Woerden.

Wethouders

Als coalitiepartijen dragen we vier kandidaat-wethouders voor, twee daarvan zijn afkomstig uit Woerden, één uit Kamerik. Tymon de Weger (ChristenUnie/SGP is nu nog woonachtig in Utrecht. Hij gaat aan de slag met ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, duurzaamheid en zorg & welzijn. 

Arjan Noorthoek (CDA) zal de portefeuille verkeer en vervoer, economische zaken, jeugdzorg en sport gaan vormgeven. Arthur Bolderdijk (LvdD) krijgt de portefeuille financiën, beheer openbare ruimte, vastgoed en IT. De portefeuilles van George Becht (D66) zijn werk, inkomen en arbeidsmarkt, onderwijs en cultuur, binnenstad en organisatie.

Aanstaande donderdagavond vindt de installatie van het nieuwe college plaats om 21.30 uur. 

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie