Vragen aan college over passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim

Basis onderwijs
2 Hugo Bulk
Door Hugo Bulk op 18 april 2018 om 10:46

Vragen aan college over passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim

Namens de fractie ChristenUnie/SGP heb ik opnieuw het probleem aan de orde gesteld dat er in de gemeente Woerden kinderen in de leeftijd van het basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs ingeschreven zijn op scholen, maar vanwege het ontbreken van passend onderwijs langdurig thuis zitten.

Een nog onbekend aantal kinderen heeft te maken met grote onzekerheid in het leven. Ook wordt het belang van deze kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Sommige van deze leerlingen zijn wel in beeld van de gemeente, omdat er voor deze leerlingen een hulpvraag ligt bij één van de instellingen die het passend onderwijs verzorgt en de leerplicht hun zaak kent. Maar voor andere leerlingen die thuiszitten geldt dit niet, omdat de school hiervan geen melding heeft gemaakt.

Maar wat ons betreft heeft elk kind, ongeacht welke achtergrond het heeft, al dan niet met een beperking of sociale indicatie vanwege onder meer problemen thuis of verblijf elders, recht op (passend) onderwijs. Daarom hebben wij samen met de fractie Inwonersberlangen de volgende vragen aan het college van B&W.

1. Is de gemeente Woerden op de hoogte van het feit dat er naast school verzuimende kinderen/jongeren die in beeld zijn - omdat er voor deze leerlingen een hulpvraag ligt bij één van de instellingen die het passend onderwijs verzorgt en de leerplicht hun zaak kent - ook kinderen/jongeren zijn die langdurig schoolverzuim hebben, maar niet door scholen bij de toezichthoudende leerplichtconsulent zijn gemeld?

2. Hoeveel kinderen / jongeren krijgen geen passende vorm van onderwijs, terwijl zij dat als kind/jongere wel moeten krijgen? Denkt u hierbij aan langdurig zieke kinderen/jongeren of kinderen die ‘geoorloofd thuiszitten’ omdat er door de scholen c.q. samenwerkingsverbanden geen onderwijs is te vinden dat bij hen past.

3. Wat gaat de gemeente hieraan doen om de in de vorige twee vragen kinderen/jongeren wél onderwijs te laten volgen, waar deze groepen jonge inwoners recht op hebben en die bij hen past?

4. Hoeveel kinderen/jongeren krijgen jeugdhulp aangeboden omdat zij thuiszitten?

5. Welke kosten gaan met dit alles gepaard en is er voldoende budget voor gereserveerd om voor deze kinderen/jongeren jeugdhulp en begeleiding om weer naar school te kunnen gaan te regelen? Zo nee, hoe denkt het college deze kosten dan wel te kunnen dekken?

Het college heeft tot 13 mei om de vragen te beantwoorden.

Hugo Bulk
Fractie ChristenUnie/SGP Woerden

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie