Geparkeerde fietsen die in de weg staan?

fietsen
2 Hugo Bulk
Door Hugo Bulk op 18 april 2018 om 11:27

Geparkeerde fietsen die in de weg staan?

Geparkeerde fietsen die in de weg staan, een speeltuintje dat opgeknapt moet worden of overlast van hangjongeren? Proef gebiedsgericht werken in Molenvliet en Harmelen is van start!

Het is in onze samenleving niet altijd vanzelfsprekend meer dat de overheid het initiatief neemt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen en willen zelf veel doen om sociale kwesties aan te pakken. Vaak leven er al initiatieven om een straat, buurt, of dorpskern te verbeteren.

Denk bijvoorbeeld aan het dorpshuis in Harmelen of de leeskastjes in Molenvliet. Initiatieven die inwoners en maatschappelijke organisaties zelf oppakken, het liefst zonder dat de gemeente ze voor de voeten loopt met allerlei regels. De wijk-/ dorpsambtenaar helpt hen daarbij graag vanaf de zijlijn door de juiste lijntjes te leggen binnen het stadhuis of met andere organisaties.

Samen met de inwoners wil de gemeente Woerden streven naar leefbare wijken en dorpen. Het denken binnen de gemeentelijke-organisatie van Woerden moet beginnen in de wijk, bij de inwoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak door iemand die mandaat heeft om beslissingen te nemen! 

Deze gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk. Tijdens de proef die twee jaar loopt, onderzoekt de wijk-/dorp ambtenaar eerst wat een straat, buurt of gebied nodig heeft. Daarna kijkt zij wie wil en kan meewerken. Zijn er te weinig parkeermogelijkheden in een winkelstraat? Dan vragen ze de winkeliers om mee te denken. Is het erg glad in een hofje of bepaalde straat? Misschien zijn er bewoners die graag helpen met het bestrijden van gladheid en kan er door de gemeente samen met een sleutelbeheerder een container met strooizout geplaatst worden. Deze manier van werken betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken en ook dat bewoners, organisaties en ondernemers elkaar laten doen waar zij het beste in zijn

Gebiedsgericht werken vraagt ook om een wijkambtenaar die beschikt over stevige competenties. Lastige gesprekken in de wijk of het dorp aan te kunnen gaan, om zaken binnen de gemeentelijke organisatie krachtig aan te kunnen kaarten, creatief mee te kunnen denken en om mensen en organisatie met elkaar te kunnen verbinden. Dit vraagt brede generalistische kennis, stevige vaardigheden en het vermogen snel een breed netwerk op te bouwen in het dorp of de wijk. 

Namens de fractie ChristenUnie/SGP zal ik deze mooie en belangrijke proefperiode op de voet volgen! 

Hugo Bulk
Fractie ChristenUnie/SGP Woerden

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie