Voordeur of achterdeur?

Relationship
2 Hugo Bulk
Door Hugo Bulk op 23 augustus 2017 om 11:28

Voordeur of achterdeur?

De gevolgen van relatieproblemen kunnen enorm groot zijn. Jeugdzorg constateert dat (v)echtscheidingssituaties steeds grimmiger verlopen, met meer strijd en langer duren. Hierdoor worden betrokken kinderen langer blootgesteld aan grote gezinsproblemen. 

Huiselijk geweld, ziekteverzuim, financiële problemen, schulden, afhankelijk zijn van een uitkering, en extra beslag op de (sociale) woningvoorraad. Voor al deze gevolgen moet de gemeente klaarstaan om mensen te helpen en ondersteunen. Een gemeentelijke taak bij de achterdeur die zo goed mogelijk uitgevoerd moet worden!

Schokkende cijfers
In Woerden zijn van 9 van de 10 zorgmeldingen bij WoerdenWijzer het gevolg van relatieproblematiek. In 2015 werden er 101 huwelijken of geregistreerde partnerschappen voltrokken tussen inwoners van Woerden. En tegelijkertijd lag het aantal beëindigingen van relaties in Woerden in 2015 boven de 100. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van
ChristenUnie-SGP Woerden en CDA. Inmiddels loopt ongeveer 1 op de 5 scheidingen uit op een vechtscheiding. In die situaties is er meestal sprake van inwonende kinderen onder de 18 jaar.

In het privéleven van mensen is de rol van de overheid beperkt, en terecht. De gemeente kan echter wel een helpende hand bieden wanneer er problemen ontstaan binnen een relatie. Over deze preventieve rol van de gemeente moeten we als raad en samenleving met elkaar in gesprek vindt de fractie ChristenUnie-SGP Woerden. De effecten van stukgelopen relaties op de samenleving zijn namelijk te groot om pas bij de achterdeur op te lossen.

We willen inwoners er bewust van maken dat het niet vreemd is om hulp te vragen, als het even niet goed gaat in je relatie of bij het krijgen van een (eerste) kindje. Uit langjarige onderzoeken blijkt dat in 83% van de relaties een crisis ontstaat na het krijgen van een (eerste) kindje. Voor de fractie ChristenUnie-SGP Woerden genoeg redenen om meer aandacht te vragen voor het voorkomen van relatieproblemen.

Hugo Bulk
Commissielid Welzijn & Middelen

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie