Drijfveren & Speerpunten

Drijfveren

  • Liefde tot God en elkaar

  • Zorgen voor de schepping

  • Zorgen voor een leefbare samenleving 

Op basis van drijfveren richt ChristenUnie-SGP zich op de volgende speerpunten

  • Van waarde voor Kwetsbaren

  • Van waarde voor Duurzaamheid

  • Van waarde voor Leefbaarheid