Portefeuilleverdeling

Portefuilleverdeling raadsleden CU/SGP Woerden:

Simon Brouwer:

 • Jeugdzorg/transitie jeugdzorg
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Cultuur
 • Sociale zaken / participatiewet
 • Samenhang Sociaal Domein
 • Volksgezondheid
 • Welzijn/WMO
 • Minderhedenbeleid
 • Integrale toegang sociaal domein
 • Sociale wijkteams/makelaars
 • Sport
 • Interactie burger-overheid 
 • Monumenten en archeologie
 • Handhaving
 • Milieu en duurzaamheid
 • Wijkgericht werken en leefbaarheid
 • Afval en reiniging
 • Betaald parkeren/parkeerbeleid
 • Financien 
 • City-marketing
 • Binnenstad
 • Recreatie en toerisme

Daphne van der Wind:

 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke vernieuwing
 • Vastgoed
 • Grondbeleid
 • Openbare ruimte (IBOR)
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Grondbedrijf
 • A12/Bravo
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting 

Lia Noorthoek:

 • Cultuur
 • Minderhedenbeleid
 • Sport
 • Interactie burger-overheid
 • ICT en automatisering
 • Regionale samenwerking
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid

Eric de Jonge:

 • ICT en automatisering
 • Regionale samenwerking 
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke vernieuwing 
 • Vastgoed
 • Openbare ruimte (IBOR)
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Grondbedrijf
 • A12/Bravo
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting

Harm van der Wilt:

 • Jeugdzorg/transitie jeugdzorg
 • Samenhang sociaal domein
 • Welzijn/WMO
 • Integrale toegang sociaal domein
 • Sociale wijkteams/makelaars
 • Grondbeleid
 • Milieu en duurzaamheid